SÚRAO podepsala smlouvu na první etapu rekonstrukce úložiště Richard

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zahájí ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku první etapu rekonstrukce úložiště Richard u Litoměřic, kde se ukládají nízko a středně aktivní odpady. Dne 28. 6. k tomu byla podepsána smlouva s vedoucím sdružení, společností Energie – stavební a báňská a.s. První etapa rekonstrukce úložiště by měla vyjít na 66 milionů korun.
"První etapa rekonstrukce předpokládá pouze práce v podzemí úložiště s cílem posílení bezpečnosti práce v podzemí a stabilizace existujících prostor po těžbě vápence pro ukládání radioaktivních odpadů.  Budou nově zabezpečeny obslužné chodby v úložišti a upraveny ukládací komory tak, aby lépe vyhovovaly současným i budoucím manipulačním prostředkům pro ukládání radioaktivních odpadů. Je to důležitý první krok k celkové modernizaci úložiště, které v příštím roce oslaví 55 let provozu. Následovat bude druhá etapa, při které dojde k výstavbě objektu přejímky odpadů a celkové revitalizaci podzemí a povrchového areálu.  Naším cílem je mít úložiště, které bude plnit svoji funkci na nejlepší světové úrovni. Z hlediska přírodních podmínek nám toto úložiště závidí celý svět. Radioaktivní odpady jsou ukládány v suchém prostředí bez přítomnosti vody, úložiště je v podzemí, přístupné štolou a od povrchu, i od hladiny podzemních vod, je chráněno několik desítek metrů mocnou velmi nepropustnou jílovitou vrstvou. Proto rekonstrukce směřuje k tomu, abychom zmíněných unikátních vlastností plně využili ve prospěch bezpečnosti ukládání radioaktivních odpadů ve prospěch společnosti a jejích obyvatel," uvedl ředitel SÚRAO Jiří Slovák.
První etapu rekonstrukce bude realizovat konsorcium s názvem Richard 1. etapa ESB/VHS/SDD, jehož členy jsou společnosti Energie – stavební a báňská a.s., Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. a Slezská důlní díla a.s. Konsorcium přitom muselo splnit velmi náročné podmínky výběrového řízení, protože úložiště Richard je důlním dílem a zároveň (kvůli ukládání radioaktivního odpadu) tzv. jaderným zařízením. Podmínky pro tendr byly tedy podstatně přísnější než v případě standardní stavby. Stejně tak vlastní průběh rekonstrukce a její výsledek musí splňovat veškeré požadavky pro provoz jaderného zařízení a zároveň dolu. I z tohoto důvodu je realizace podmíněna kladným stanoviskem Obvodního báňského úřadu v Mostě a povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
V první etapě rekonstrukce půjde především o zvýšení ukládací kapacity úložiště Richard. Aktuální kapacita ukládacích komor činí 10 250 m3, v současné době je naplněna zhruba z 75 %. Ročně se zde ukládá cca 400 sudů s radioaktivním odpadem pocházejícím z průmyslu, výzkumu, či nemocnic. Jedná se například o znečištěné pracovní oděvy, využité zářiče nebo laboratorní pomůcky.
V rámci první etapy budou adaptovány nevyužité prostory v úložišti pro potřeby ukládání odpadů, část prostorů bude sloužit jako obslužná a dopravní chodba a část jako nové ukládací komory. Tyto nové komory navazují na stávající provozovanou část. Vlastní práce budou spočívat ve vyčištění prostorů, zabezpečení stropů a vybudování nové podlahy, takže veškeré činnosti budou probíhat v podzemí.
Po revitalizaci ukládacích prostor pak bude projekt pokračovat druhou etapou, v níž půjde o rekonstrukci příjezdové komunikace a hlavně o výstavbu nové přejímací haly, která podpoří rychlou a bezpečnou přejímku radioaktivního odpadu v souladu s nejmodernějšími technologickými trendy.