Svaz průmyslu je proti politizaci ve zdravotnictví

Svaz průmyslu a dopravy ČR odmítá pozměňovací návrh novely zákona, který upravuje volby do správních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven. Návrh ruší zastoupení pojištěnců ve správních a dozorčích radách zaměstnaneckých pojišťoven a nově by měla jednu třetinu členů jmenovat vláda a dvě třetiny volit poslanecká sněmovna. Svaz průmyslu odmítá, aby se zdravotnictví stalo čistě politickou záležitostí a vyzval k řešení situace dopisem i předsedu vlády Andreje Babiše.
Pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského, který schválil zdravotní výbor Poslanecké sněmovny, ruší zastoupení pojištěnců ve správních a dozorčích radách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a navrhuje stejné složení, jako je tomu například u VZP. Podle odůvodnění návrhu zaměstnavatelům chybí dostatečná kvalifikace, aby rozhodovali v řídících orgánech zdravotních pojišťoven.
„Takový argument připomíná dobu před 30 lety. Jsme proti politizaci zdravotnictví. Pozměňovací návrh jde opačným směrem než verze ministerstva zdravotnictví, kterou za zaměstnavatele plně podporujeme,“ říká člen představenstva Svazu průmyslu 
a dopravy ČR Miroslav Palát.
Pozměňovací návrh dostává poslance do střetu zájmů mezi politickými prioritami ke zdravotnickým zařízením ve svém obvodu a mezi povinností, aby vedli zdravotní pojišťovny k nákladové efektivitě. Svaz průmyslu a dopravy ČR se proto dopisem obrátil na předsedu vlády Andreje Babiše, aby využil svého politického vlivu a před druhým čtením v poslanecké sněmovně přesvědčil poslance, aby respektovali návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten navrhuje, aby třetinu zástupců jmenovala vláda, a zbývající dvě třetiny by nově byly voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.
Volby do správních a dozorčích rad je nezbytné upravit
Od začátku října 2019 je kvůli nálezu Ústavního soudu ČR část zákona č. 280/1992 Sb., který upravuje obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven neaplikovatelná. Bez konkrétní úpravy budou paralyzovány klíčové orgány zdravotních pojišťoven. Tato situace může zejména u správní rady ovlivnit celkové fungování zdravotní pojišťovny. Správní radě náleží nejdůležitější úkoly, které souvisí se schvalováním účetních závěrek, výročních zpráv, zdravotně pojistných plánů, tvorbou smluvní politiky, volbou ředitele zdravotní pojišťovny atd. (12.12.2019)