Svaz průmyslu prosadil cenu elektřiny pro nabíjení elektromobilů

Používání soukromých elektromobilů ke služebním cestám je díky Svazu průmyslu jednodušší. Pokud zaměstnanec dobije vůz doma, může si nechat tyto náklady od firmy proplatit podle nově stanovené referenční ceny elektřiny pro dobíjení soukromého elektromobilu využitého pro služební účely. Na jejím zavedení se Svaz aktivně podílel. Jedná se o významný krok k podpoře elektromobility.
V případě, že při dobíjení služebního elektromobilu doma nelze doložit cenu nabíjení účtenkou či fakturou, lze nově využít referenční cenu, která pro rok 2020 činí 4,80 korun za kilowatthodinu. Tuto cenu stanovuje vyhláška o náhradách za používání motorových vozidel a ceně pohonných hmot pro poskytování cestovních náhrad (vyhláška č. 358 z 18. 12. 2019).
Zavedení této referenční ceny na konci roku 2019 prosadil Svaz průmyslu a dopravy ČR za významného přispění řady svých členů, kterých se problematika týká od automobilového sektoru, přes dopravu, až po oblast energetiky. Svaz spolupracoval také s dalšími institucemi. Velké poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Českému statistickému úřadu, Energetickému regulačnímu úřadu.
Rozvoj elektromobility
Stanovení referenční ceny elektřiny pro domácí dobíjení soukromých elektromobilů pro služební účely je jedním z kroků k rozvoji elektromobility. „Nyní jednáme s ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím, jak postupovat při domácím nabíjení služebních elektromobilů. Věříme, že i zde se podaří co nejdříve situaci zjednodušit,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu.
V nejbližších letech lze čekat v oblasti praktického využívání automobilů na elektřinu v běžném provozu i v oblasti výroby elektromobilů v Česku zásadní pokrok. Svaz průmyslu se proto iniciativně rozhodl některé aspekty rozvoje elektromobility vyjasnit, například právě cenu dobíjení elektromobilů pro účtování náhrad pro služební účely.
Elektřina nemá účtenku
Elektromobil má určitá specifika, např. k „dotankování“ už není potřeba čerpací stanice, ale stačí domácí elektrická zásuvka. U klasických automobilů vždy uživatel dostane účtenku o množství a ceně natankovaného paliva. Při domácím nabíjení ale nelze jednoduše přesnou cenu elektřiny zjistit. To je problém při stanovení náhrad, které by vám měl zaměstnavatel zaplatit.
Další kroky
Stanovení referenční ceny je jedním z bodů připravovaného materiálu „Daňové otázky elektromobility“. Svaz průmyslu se všemi výše zmíněnými subjekty a ve spolupráci s ministerstvem financí řeší dosud nezodpovězené otázky v daňové praxi, které přináší fenomén elektromobility. „Po vyjasnění těchto otázek budeme informace sdílet se členy Svazu, abychom zajistili vyšší míru jistoty pro firmy při daňových postupech,“ dodává Bohuslav Čížek. (7.1.2020)