Svaz průmyslu se ostře vymezuje proti Návrhu vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu

Návrh tzv. klimaticko-energetického plánu je třeba opřít o důkladnou strukturovanou diskusi, v současné podobě jej nelze přijmout. Jedná se o zásadní dokument, který formuje podmínky plnění cílů pro následujících minimálně deset let a tomu by jeho příprava a znění mělo odpovídat.
MPO připravilo strategický materiál, který stanovuje rozvoj energetického odvětví v následující dekádě a především pak mapuje nástroje a politiky určené pro splnění národních cílů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Je pro nás zcela neakceptovatelné, aby takto zásadní materiál byl k připomínkám uvolněn pouze na dobu 14 dní, a to navíc přes vánoční svátky.
Svaz uplatňuje zásadní připomínky jak k obsahu materiálu, tak vůči formě, jakou byl s odbornou veřejností konzultován. Tuto verzi dokumentu vnímáme nadále jako určitý „výkop“ ze strany předkladatele a očekáváme, že následující měsíce budou věnovány důkladné diskusi nad obsahem materiálu tak, abychom na konci roku 2019 předložili Komisi kvalitně strukturovaný materiál, který bude realisticky odrážet potenciál rozvoje jednotlivých technologií v ČR.
Pokud se týká věcných připomínek, pak požadujeme, aby byl zodpovědně vyhodnocen reálný potenciál rozvoje všech relevantních druhů OZE s ohledem na zachování tzv. technologické neutrality, a to vč. fotovoltaických elektráren, které Plán nepochopitelně vynechává z nároku na provozní podporu. Dále také mj. požadujeme, aby materiál jasně potvrdil závazek vyplývající ze Státní energetické koncepce, který předurčuje dlouhodobý rozvoj jaderné energetiky v ČR, a to vč. výstavby nového jaderného zdroje.
V případě energetické účinnosti opakujeme svůj požadavek na doplnění analytických materiálů, které MPO použilo pro vyhodnocení nákladovosti jednotlivých schémat, jimiž lze naplňovat národní závazek pro r. 2030. V principu připouštíme diskusi nad změnou současného alternativního schématu, požadujeme však, aby stát téma energetické účinnosti konečně pevně uchopil a udělal z něj celospolečenskou prioritu. (10.1.2019)