Švédsko – rozvoj přenosové soustavy – možnosti pro české firmy

Celkem 76 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 9 % generují kombinované heat/power zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 15 % elektrické energie je ve Švédsku generováno z větrných a solárních elektráren.
Nastolený trend podpory obnovitelných zdrojů řadí Švédsko bezkonkurenčně na špici zemí EU. V roce 2018 již 65 % celkové produkce a 54 % celkové spotřeby pokrývají OZE, čímž Švédsko splnilo již v roce 2018 své cíle k roku 2030. Cílem Švédska je však stát se jednou z prvních "fossil free" zemí na světě (konkrétně do roku 2045). A proto bude nadále podporovat obnovitelné zdroje.
Nicméně právě tento rostoucí trend výstavby větrných elektráren a jejich nestálost dodávek do distribuční sítě představuje obrovskou aktuální potřebu na modernizaci a zvýšení kapacity přenosné sítě. A právě dodávky komponentů a služeb pro přenosovou soustavu představují velkou příležitost pro české firmy.
Švédskou distribuční síť provozuje státní společnost Svenska Kraftnät. Společnost představila tzv. System Development Plan 2018-2027. Plán počítá s investicemi ve výši 60 mld. SEK, z čehož 22 mld. SEK půjde na údržbu a modernizaci stávající přenosové soustavy a 23 mld. na výstavbu nových linií.
Dokument zároveň obsahuje plánovaný rozvoj přenosové soustavy a přehled hlavních investic v letech 2018-2027, které jsou v příloze specificky rozpracovány dle jednotlivých energetických regionů, a to včetně předpokládaného data zahájení přípravy projektu, data zahájení výstavby a odhadované výše zakázky.
Podrobné informace o každém z projektů jsou k dispozici na stránkách Svenska Kraftnät v záložce Grid development a sekci Grid projects. Více na mzv.cz.
Jan Buben, zástupce velvyslance, velvyslanectví ČR ve Stockholmu (14.8.2019)