Světový den měst – letos na téma „Vytváření udržitelných a odolných měst“

Od roku 2014 vyhlašuje OSN poslední říjnový den Světovým dnem měst – „World Cities Day“, a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 2013. Jeho smyslem je připomínat význam měst pro život stále rostoucího podílu světové populace. Tématem letošního Světového dne měst je vytváření udržitelných a odolných měst, přičemž trvalým mottem Světových dnů měst je „Lepší město, lepší život.“
„Světový den měst nám připomíná naši současnou odpovědnost za jejich stav i jejich rozvoj. Udržitelná a odolná města jsou i jedním ze 17 cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030, přijaté členskými státy OSN v září 2015. Vláda bere závazky v oblasti udržitelného rozvoje, včetně rozvoje měst, velmi vážně - před dvěma týdny schválila implementaci těchto 17 cílů Agendy 2030 v podmínkách České republiky“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a doplnila, že „Ministerstvo pro místní rozvoj je, jménem České republiky, na mezinárodní úrovni v oblasti rozvoje měst a bydlení opravdu velmi aktivní. Zanedlouho budeme pořádat mezinárodní konferenci „Evropská chytrá a sdílená města“, které se zúčastní řada zahraničních řečníků - z New Yorku, Tel Avivu, Vídně, Londýna, Glasgow, Lisabonu, Ženevy, Bratislavy, Bruselu či Stockholmu.“
Cílem pražské konference, která se uskuteční ve dnech 22.-23. listopadu 2018 je diskutovat mezinárodní závazky z hlediska jejich praktické aplikace v reálném životě měst i z hlediska nových trendů – jako je například sdílené ubytování prostřednictvím online platforem.
Světový den měst byl ustanoven v roce 2014 a upozorňuje na témata týkající se rozvoje a kvality života ve městech. Letošním tématem jsou udržitelná a odolná města. OSN ve svém prohlášení k letošnímu Světovému dni měst upozorňuje, že do roku 2050 bude žít ve městech 70 % světové populace, přičemž více než stovka států světa je ohrožena přírodními katastrofami. Jen v důsledku povodní a záplav dochází k velkým škodám na majetku a ztrátám domova. I proto je členské státy OSN shodly na závazku budování zařazení udržitelných a odolných měst jako jednoho ze 17 globálních cílů udržitelného rozvoje
Na celosvětové úrovni jsou cíle a závazky v oblasti rozvoje měst a bydlení koordinovány Programem OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), který je jedním z tematicky orientovaných programů OSN a je zaměřen na zlepšování života ve městech. V České republice je věcným gestorem tohoto programu Ministerstvo pro místní rozvoj. Česká republika je voleným členem Řídicí rady UN-Habitat, kde bude působit do roku 2020 a bude se tak podílet na koordinaci aktivit zaměřených na sdílení zkušeností s podporou udržitelného rozvoje měst.
Více informací o konferenci „Evropská chytrá a sdílená města“, konané v listopadu v Praze, je možné získat na adrese www.mmr.cz/essc . (31.10.2018)