Světový den obětí dopravních nehod. V ČR jich bylo letos na 400

V neděli 21. listopadu si svět připomenul oběti dopravních nehod (#WDoR2021). Den vzpomínky na lidi, kteří zemřeli při dopravních nehodách, vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) na třetí neděli v listopadu. WHO uvádí, že v důsledku dopravních nehod celosvětově umírá ročně 1,2 milionů lidí a dalších 50 milionů je zraněno. V České republice zemřelo na silnicích do konce října více než 380 lidí.
 „Tento den nám připomíná, že nejde o abstraktní statistiku. Každé číslo představuje lidský život, ztrátu nejbližších lidí, mámy, táty, sourozence, dítěte… Málokdo vnímá, jak drastickým a dlouhodobým zásahem do života celé rodiny je úmrtí nebo těžké zranění způsobené dopravní nehodou. Jak říkají protagonisté dokumentu 13 minut mapujícího příběhy pěti vážných dopravních nehod: Osudná chyba trvá jednu vteřinu. Následky si oběti i viníci nesou celý život,“ říká vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
V období leden až říjen 2021 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 384 (meziročně o 9 méně, tj. -2,3 %) a těžce zraněno 1 372 osob (meziročně o 248 méně, tj. -15,3 %). V obou sledovaných strategických cílech Strategie BESIP 2021-2030 se jedná o historicky nejnižší hodnoty, zejména významný je pokles u těžce zraněných osob. Je nicméně třeba si uvědomit, že v jarních měsících letošního roku přispěla k menšímu počtu obětí nehod omezení související s pandemií COVIDu.
Letošní světový den obětí dopravních nehod klade důraz na snižování rychlosti. Nižší rychlost má podle WHO potenciál zabránit mnoha úmrtím a vážným zraněním. „V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v ČR v uplynulých 10 měsících letošního roku usmrceno 145 a těžce zraněno 408 osob. S 38% podílem na usmrcených a 30% podílem na těžce zraněných tak stále tato příčina patří v uvedeném kontextu k nejčastějším,“ doplňuje Neřold.
V letošním roce probíhá kampaň Zpomal, dokud není skutečně pozdě, která právě na prioritní oblast č. 1 nové Strategie BESIP 2021-2030, tedy rychlost, klade důraz. Součástí kampaně je dokument Víta Klusáka 13 minut i celá řada kontaktních akcí kampaně, kterých BESIP uspořádal během roku 2021 téměř tři stovky. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.13minut.cz.
Zranitelní účastníci silničního provozu se letos na všech usmrcených osobách podíleli 47 %, v uplynulých 10 měsících bylo usmrceno 79 motocyklistů (21 %; meziročně o 19 osob více!), 61 chodců (16 %; historicky nejméně, meziročně o 5 méně) a 39 cyklistů (10 %, meziročně o 1 méně). Pokud jde o krajské srovnání, nejvíce usmrcených (58) i těžce zraněných osob (225) bylo v letošním roce evidováno ve Středočeském kraji, s 42 usmrcenými následoval Jihočeský a s 37 usmrcenými Jihomoravský kraj.
V letošním roce začala nová Akční dekáda pro bezpečnost silničního provozu 2021-2030, během níž hraje #WDoR2021 velmi důležitou roli. Stejně jako každý rok je cílem nejen vzpomenout na oběti a těžce zraněné při dopravních nehodách a jejich rodiny, ale také:
► ocenit zásadní práci záchranných složek;
► upozornit na potřebu důsledně zavádět opatření, která snižují počet úmrtí a zranění;
► zasazovat se o lepší podporu obětí dopravních nehod a jejich rodin;
► podporovat opatření založená na faktech, která mohou zabránit dalším úmrtím a zraněním v silničním provozu.
V ČR tradici vzpomínkových akcí na oběti dopravních nehod zahájilo již v roce 2004 České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN). Letos se v součinnosti s ČSODN opět konají vzpomínkové akce na několika místech České republiky, viz www.csodn.cz. (22.11.2021)