Svítidla (kahanec a lampa)

 

Nepochybně nejstarším s. je louč, po ní snad pochodeň neb tukový (olejový) kahanec. Misky, připomínající kahance, že žuly n. pískovce byly objeveny v jeskyních obydlených někdy před 20 tisíci lety. Technicky zůstával kahanec pravěku primitivní až snad do Filona Byzzantského, ten sestrojil kol r. 230 př. Kr. k. s neubývající hladinou oleje. Heron Alexandrijský zase vynašel kol r. 110 po Kr. regulátor knotu. Potom se objevují kahance plechové na způsob mazací konvice, s dutým ramenem po straně, v němž je uložen knot. Dalším technickým pokrokem byl skleněný cylindr kolem plamene, v zárodku u Leonarda da Vinci, někdy z doby kol r. 1500, ujal se však teprve po r. 1784, když na něj v 1. 1783 až 1784 připadli, nezávisle na sobě, Argand, L´Ange a Meusnier. Již ve starověku se užívalo knotu plného, pleteného na způsob copu, jenže špatně sál olej, proto Němec Gross sestrojil r. 1765 lampu s pumpičkou ruční a Francouz Carcel r. 1780 lampu s pumpičkou poháněnou hodinovým strojkem, aby tlačila olej do knotu. Aby se svítivost olejové lampy zvýšila, zavedl r. 1782 Leger knot plochý a řečený již Argand jej r. 1783 stočil do dutého válečku. R. 1836 nahradil Francouz Franchot dosti nepohodlnou mechanickou lampu Carcelovu lampou „moderátorovou“, v níž byl olej tlačen do knotu pístem na silné pružině; přítok oleje byl regulován jehlovým ventilkem tzv. moderátorem. Pro širší vrstvy byla o něco později sestrojena lampa bez cylindru s jednoduchou regulací přítoku oleje z nádržky do odděleného knotu: celek byl posuvný po svislé tyči. R. 1848 vynalezl Frankenstein terčovitý n. kuželovitý rozdělovač plamene, aby plamen měl větší svítící plochu.

Lihová lampa. První (anglický) patent obdrželi A. a D. Gordonové r. 1822.

Petrolejová lampa. Kdy se po prvé objevila a kdo sestrojil první, není zatím známo; že to byl americký chemik Silliman r. 1855, není nijak prokázáno.