Svítiplyn

 

Že při destilaci uhlí uniká hořlavý plyn, všimli si J. J. Becher r. 1682, S. Hales r. 1727 J. Clayton r. 1739, ale praktického závěru z toho nevyvodili. První užil tohoto plynu (pročištěného vápnem) až luváňský lékárník J. P. Minckelaers v 1. 1783 – 85 osvětlování místnosti. Francouzský inženýr P. Lebon d´Humbersin připravil r. 1786 destilací dřeva v přístroji zvaném „thermolampa“ plyn k topení a k svícení. R. 1792 vystoupil anglický průkopník svítiplynu W. Murdock, pravá ruka Wattova. Toho roku začal osvětlovat svítiplynem svůj příbytek. R. 1798 zařídil plynové osvětlení v továrně firmy Boulton a Watt v Soho. R. 1799 zařídil Lebon plynové osvětlení na majáku v Havru. R. 1802 zařizuje na několika místech osvětlení svítiplynem znojemský měšťan, majitel ledkové plantáže, Z. A. Winzler, stále zaměňovaný s jiným průkopníkem svítiplynu, brunšvickým obchodníkem F. A. Winzerem, který se téhož roku chystal zříditi první veřejné osvětlení svítiplynem. R. 1804 obdržel Winzer anglický patent na veřejné osvětlení plynem a ustavil poté první plynárenskou společnost, London and Wetminster Chartered Light and Coke Company. R. 1808 bylo zavedeno v Londýně první plynové osvětlení pouliční na zkoušku v několika svítilnách. O technické zdokonalení výroby a rozvádění svítiplynu má velké zásluhy někdejší pomocník Murdockův, S. Clegg, potom technický ředitel lond. plynárenské společnosti; vynalezl v 1. 1808 – 10 čištění svítiplynu vápenným mlékem, vodní uzávěru (tzv. hydrauliku), plynojem, plynoměr, regulátor tlaku plynu, podle jeho spotřeby. V 1. 1813 až 1814 se začalo s plynovým veřejným osvětlením v Londýně, r. 1825 v Berlíně, r. 1833 ve Vídni, r. 1846 v Praze.