Svoboda médií bude důležitým tématem pro nadcházející české předsednictví

V úterý 22. února proběhlo v Bruselu zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC). Na programu byla příprava zasedání březnové Evropské rady, výměna názorů ke Konferenci o budoucnosti Evropy, a dále také politická rozprava k posílení připravenosti a odolnosti vůči budoucím krizím. Proběhlo také slyšení ohledně stavu právního státu v Polsku a diskuze k bezpečnosti novinářů.
První diskusním bodem Rady bylo posílení připravenosti, schopnosti reakce a odolnosti vůči budoucím krizím. EU se během své existence potýká s řadou krizí a snaží se o postupné zavádění politických a institucionálních změn, které povedou k posílení její schopnosti zvládat budoucí mimořádné události. V dnešní politické rozpravě ministři navázali na závěry Rady z listopadu 2021 a na závěry Evropské rady z prosince 2021, které se týkaly hlavních priorit právě ve vztahu k tématům připravenosti, krizového řízení a odolnosti.
Dalším bodem jednání Rady GAC byla příprava březnové ER, jejímiž plánovanými tématy jsou bezpečnost a obrana, covid-19, evropský semestr a vnější vztahy. „Česká republika plně podporuje strategickou diskusi o bezpečnosti a obraně včetně očekávaného přijetí Strategického kompasu“, řekl k tématu obrany a bezpečnosti ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Řada ministrů také apelovala na zařazení bodů k vnitřnímu trhu a k cenám energií. Diskuzi však dominovala současná krize na Ukrajině. „Česká republika plně podporuje suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny a zavedení tvrdých sankcí ze strany EU vůči Rusku“ zdůraznil ministr Bek.
Francouzské předsednictví informovalo o svém záměru dokončit debaty v rámci Konference o budoucnu Evropy, která by měla vyvrcholit ještě v průběhu francouzského předsednictví.
Dalším tématem zasedání Rady GAC byla aktuální situace v oblasti fungování právního státu v Polsku. Slyšení Polska v rámci dialogu členských států a Evropské komise proběhlo již popáté. Ministři ocenili snahy o zlepšení situace, pokud jde o fungování Nejvyššího soudu, stále však zůstávají otevřené otázky v dalších oblastech reformy soudnictví.
Zástupce Slovenska apeloval v závěru jednání na posílení ochrany a bezpečnosti novinářů. Toto téma považuje za důležité i Česká republika a bude jej v rámci svého předsednictví v Radě EU dále rozvíjet. Rada GAC by v budoucnu k tomuto tématu měla vést politickou diskusi, která by následně vyústila v přijetí závěrů Rady. „Bezpečnost novinářů je jasnou podmínkou pro uvedení svobody slova do praxe. Svoboda médií bude důležitým tématem pro nadcházející české předsednictví. Těším se na spolupráci s Vámi všemi, včetně zástupců Evropské komise“, podotknul ministr Mikuláš Bek. (22.2.2022)