Tak to bylo před 60 lety: Úklid

Úklid bytu a jeho udržování pomáhá vytvářet zdravě příjemné prostředí pro život celé rodiny. Děláme proto úklidové práce pečlivě a soustavně. Čas a námahu šetříme při nich dobře uváženým pracovním rozvrhem a účelným prováděním jednotlivých prací. Pracujeme-li náhodně, nesoustavně, pohybujeme se v začarovaném kruhu; na jedné straně skončíme a na druhé můžeme ihned zase začít.
Úklid je ustavičný boj proti prachu a nečistotě, a současně i boj proti nepořádku. Snažíme se zvládnout množství velkých i drobných věcí, vymezit jim místo, aby nepřekážely, nerušily úpravný vzhled místnosti a při tom byly pohotově k naší potřebě.
Předcházíme tvoření prachu
Nejúčinněji bojujeme proti prachu už při jeho vzniku. Do bytu přichází prach se vzduchem zvenčí, přináší se v šatech a na obuvi, vzniká opotřebováním předmětů, a to především rozpadem tkanin.
Proti prachu vnikajícímu zvenčí se můžeme bránit těžko. Větrat musíme a kromě toho prach vniká i netěsnými spárami oken a dveří. Poněkud jej zachytí stora v okně, kterou častěji vypereme. Máme-li okna na prašnou ulici, větráme v hodinách, kdy je menší ruch, a tím méně prachu. Také dobré těsnění v oknech chrání před prachem.
Přinášení prachu na šatech a obuvi zamezíme, čistí-li si všichni dobře obuv o rohož, svlékají-li svrchní oděv v předsíni a ihned po příchodu se v předsíni přezouvají do domácí obuvi.
Prach a suché bláto neodstraňujeme z obuvi v bytě. Bláto setřeme utěrákem za vlhka hned, jakmile se přezujeme. Šaty kartáčujeme mimo byt. Dobrá rohožka přede dveřmi bytu a druhá v předsíni ušetří práci s udržováním podlah.
Tkaniny v bytě ztěžují boj proti prachu. Zadržují prach, který pak víří každým závanem vzduchu nebo pohybem. Prach z tkanin odstraňujeme obtížněji než z jiných předmětů, a to kartáčováním, vyssáváním, klepáním nebo praním. Kromě toho tkaniny samy tvoří prach tím, že se opotřebovávají. Prošlapeme-li koberec, znamená to, že se jeho vlákna proměňovala v chmýří a v prach, které jsme museli stále odstraňovat. Proto nekupujeme koberce špatné jakosti, které se za krátkou dobu zničí.
Nechceme-li si zbytečně ztěžovat úklid, umisťujeme tkaniny v bytě s rozmyslem a s kázní a jen tam, kde mají svůj účel.
Jak často uklízíme
O tom rozhoduje:
Poloha, disposice a zařízení bytu: je-li byt v prašném místě nebo v čistém zeleném prostředí, je-li jeho půdorysné řešení příznivé, takže zajišťuje hladký provoz, je-li jeho vybavení účelné, to znamená takové, které nehromadí prach ani nečistoty a nevyžaduje velké udržování.
Počet členů v domácnosti: v přelidněném bytě je třeba uklízet častěji než v bytě, v němž žije málo osob.
Způsob života a zaměstnání členů domácnosti: jak mnoho se zdržují doma, vykonávají-li v bytě nějaké práce a jakého druhu.
Pracovní možnosti: volný čas hospodyně, možnost výpomoci.
Tyto okolnosti rozhodují o tom, jak velké má být časové rozmezí mezi jednotlivými úklidovými pracemi. V každém bytě je však třeba uklízet některé místnosti podle druhu používání častěji než ostatní. Například v určitém období uklízíme kuchyň, záchod a koupelnu třikrát, obývací pokoj a předsíň dvakrát a ložnici, ve které se jen spí jen jednou.
Seskupení úklidových prací
Postup o seskupení prací záleží na pracovních možnostech a na způsobu života. Můžeme-li věnovat domácnosti více času, děláme úklidové práce pokud možno souvisle. Každé ráno v pravidelnou dobu konáme denní úklidové práce. Některé práce základního úklidu nemusíme nutně dělat denně. Stejně není nutné všechny příslušné práce dělat v jednom dni, týdnu nebo měsíci. Žena, která je vázaná svým zaměstnáním, těžko se uvolní na celý den. Pro ni je schůdnější rozvrhnout jednotlivé práce důkladného základního úklidu na několik dnů. Např. jeden den umyje koupelnu a záchod, druhý den vyssaje koberce, v dalším dni důkladně otře prach, umyje květiny apod. Můžeme-li počítat některý den s výpomocí nebo s delším volným časem, uděláme několik úklidových prací najednou.
Pracovně výhodnější je rozdělit si práce podle druhu než uklízet podle místností, neboť na různou práci potřebujeme různou přípravu a pomůcky. Např. jeden den čistíme všude okna, druhý den leštíme kliky atd.
Je důležité, abychom při úklidu pracovali úměrně svým silám. Hospodyně nemusí dělat vše sama. Usnadní si práci, rozdělí-li povinnosti mezi členy rodiny podle jejich sil a schopností. Hospodyně pak pečuje, aby každý vykonal řádně práci, která je mu určena.
Pracovní připomínky
Prach utíráme tak, abychom jej skutečně odstranili a nehonili z místa na místo. Proto předměty neoprašujeme, nýbrž stíráme vlhkou nebo napuštěnou utěrkou, aby se prach nevířil. Po metení nebo stlaní počkáme, až se prach usadí, a pak jej stíráme pravidelnými pohyby, abychom některé místo nevynechali a jiné neutírali několikráte. Vytíráme vždy místnost od rohu do středu, z rohů se nečistota špatně dostává. Používáme vždy čistých prachovek. Podlahy nemeteme pokud možno na sucho. Vytíráme je buď vlhce, nebo napuštěným mopem (podle druhu podlahy). I zde postupujeme vždy od rohu, nikoli opačně. Odstraňujeme-li prach soustavně, velmi si usnadníme úklid a mnohé úklidové práce můžeme konat méně často, aniž utrpí čistota bytu.
Úklidové práce konáme v takovém postupu, aby jedna nekazila výsledek druhé. Např. nejdříve čistíme kamna, smýčíme stěny, pak umyjeme okna, naposled podlahy. Smeteme nejdříve drobty se stolu, upravíme květiny, a pak teprve meteme.
Znečišťující práce děláme najednou, např. vybírání popela, přípravu kamen na zatápění, čištění bot z bláta atd.
Při topení dbáme, abychom neznečistili podlahu. Popel vybíráme za studena, navlhčený. Místnost lépe uchráníme, máme-li v popelníku vynímatelný plechový truhlík, do kterého popel padá; popel pak nemusíme přesypávat, ale odnášíme jej v truhlíku.
Všechny pomůcky si připravíme předem, dříve než se dáme do práce. Zvláště při základním úklidu dbáme, abychom měli po ruce vše, co budeme potřebovat. Nezdržujeme se přípravou čisticích prostředků, které můžeme koupit hotové. Nevaříme tedy doma pasty, nemícháme různé směsi na nábytek.
I když se nám nedostává času, nekonáme práce ledabyle. Nemůžeme-li za mimořádných okolností všechno zastat, snažíme se práci zjednodušit a rozumně přizpůsobit rozvrh. Upravíme byt s hlediska snazšího úklidu a méně důležité práce konáme řidčeji. Dáváme vždy přednost těm pracím, které jsou nutné ze zdravotních důvodů. Odstraňovat prach a čistit lůžka je nutnější než čistit kovové předměty, leštit nábytek nebo mýt okna.
Účelné pomůcky pro úklid
Používáme moderního nářadí a pracovních způsobů. K stírání prachu máme utěrku navlhčenou vodou nebo lépe namočenou do horké vody a dobře vyždímanou. Na leštěný nábytek máme mopovou rukavici nebo prachovku napuštěnou olejem. Péřový oprašovák je nevhodný. Na ozdobné předměty máme čistý flanel.
Smýčíme pomocí smetáku s dlouhým držadlem. Nestoupáme na nábytek, ale používáme bezpečných schůdků.
K vytírání podlahy máme třásňový smeták – mop napuštěný olejem a vlhký utěrák připevněný na smetáku. Nemusíme se pak shýbat ani klečet, což je nutné, vytíráme-li hadrem. Proto je také účelná lopatka a smetáček s dlouhou rukojetí. Čištění chemickými prostředky je méně namáhavé než mechanické drhnutí. Používáme např. speciálních prostředků na vanu a na umyvadlo a nedrhneme je pískem. Nátěry otíráme spolehlivými prostředky. Kbelíky máme alespoň dva – jeden na okna a nábytek, druhý na podlahy.
Oblek do úklidu. K úklidu oblékáme pracovní plášť nebo plášťovou zástěru, po případě kalhotový oblek; na hlavě máme šátek, ruce chráníme odloženými rukavicemi.
Dobře poslouží úklidová zástěra s několika kapsami nebo s jednou kapsou velkou, po případě starý chlebník, v kterém máme vlhkou utěrku, prachovku, klůcek namočený v čisticím prostředku na nábytek, flanel nebo hadřík na kliky. Bez přebíhání odstraníme všechnu drobnou nečistotu.
Máme-li choulostivé ruce, namastíme si je krémem, než se dáme do úklidu. Děláme-li příliš špinavou práci, naškrábeme si za nehty trochu mýdla.
Co musíme dělat denně. Vyčistíme kamna, vyneseme popel, připravíme na zatopení, i když zatápíme až večer.
Rozložíme u otevřeného okna polštáře, přikrývky, vyklepeme prostěradla a znovu je natáhneme, usteleme.
V koupelně rozvěsíme mokré ručníky, není-li koupelna přímo větrána, dáme je k oknu, v zimě k topení.
Vytřeme umyvadlo.
Zalijeme květiny.
Vysypeme popelníčky.
Urovnáme křesla a rozházené předměty dáme na místo.
Zběžný úklid. Je to východ z nouze – zajistí úpravný vzhled bytu, nemáme-li čas na základní úklid.
Uložíme pohozené předměty, urovnáme vše na své místo.
Odstraníme povadlé květiny.
Smeteme na lopatku drobty a smetí z podlahy a z koberce.
Setřeme prach s vodorovných ploch nábytku a s míst, kde se nejvíce usazuje.
Základní úklid udržuje čistotu a příjemný vzhled bytu.
Děláme jej podle možnosti a potřeby denně nebo jen ob den, po případě dvakrát týdně. Práce můžeme rozdělit tak, že něco děláme ráno a něco večer. Tak nejnutnější denní úklidové práce rozšíříme a doplníme.
Vytřeme vyprázdněné popelníky.
Urovnáme nebo uložíme všechny předměty, které zůstaly neuklizeny.
Odstraníme smetí z koberců smetáčkem nebo gumovou stěrkou.
Setřeme leštěné podlahy mopem nebo flanelem, dlaždice a linoleum vlhkým hadrem.
Setřeme prach s nábytku a s ozdobných předmětů.
Upravíme vázy.
Občasný doplňující úklid. Děláme jej za týden nebo za čtrnáct dnů, podle potřeby.
Setřeme vlhce nebo čisticím přípravkem parapetní prkénka u oken.
Hedvábným papírem otřeme spodní skla u oken a zrcadla.
Vyssajeme koberce nebo je jen dobře vykartáčujeme.
Přečistíme kliky flanelem nebo napuštěným hadříkem.
V ložnici přeložíme žíněnky.
V koupelně vybereme popel z kamen, umyjeme poličky i drobné předměty.
Umyvadlo a vanu vyčistíme práškem, omyjeme u umyvadla stěnu, je-li omyvatelná.
V kuchyni vyčistíme sporák, umyjeme práškem dřez.
Umyjeme podlahu.
V předsíni setřeme důkladně s nábytku prach, otřeme dveře i podlahu.
Na záchodě umyjeme mísu, prkénko i podlahu.
Důkladný úklid. Děláme jej měsíčně nebo za pět až osm týdnů.
Vysmýčíme strop i stěny.
Nemáme-li vyssavač, vyklepeme koberce.
Vysajeme nebo vykartáčujeme čalouněný nábytek. Odprašíme i žíněnky z lůžek.
Omyjeme osvětlovací tělesa.
Očistíme obrazy i na zadní straně.
Umyjeme okna, vlhce otřeme i plech na předokenní římse.
Otřeme květiny.
Vyleštíme kliky a ostatní kovové předměty.
Přeleštíme nábytek.
Podlahy podle druhu umyjeme, napustíme pastou a přeleštíme.
V kuchyni umyjeme nábytek i omyvatelné stěny.
V koupelně a na záchodě umyjeme omyvatelné stěny.
Sezonní úklid. Práce, které jsou součástí sezónního úklidu, děláme podle potřeby jednou nebo dvakrát do roka. Vhodná doba je po zimě, když se přestane topit. Opustili jsme tradiční gruntování před velikonočními svátky, kdy bývá pro velký úklid ještě příliš chladno. Zvláště je-li úklid spojen s malováním, počkáme raději na teplé počasí. Jiná vhodná doba je po návratu z dovolené, před příchodem chladného počasí v září. Uváděné práce nemusíme udělat v jednom týdnu nebo dokonce v několika dnech. Pamatujeme však na ně včas ve svém pracovním rozvrhu, aby byly skončeny v určeném období a aby byly dělány postupně správně.
Dáme udělat nutné řemeslné opravy (natěračské, instalatérské, sklenářské, elektrotechnické, malování bytu).
Dáme do pořádku kamna a sporák. Podle potřeby upravíme a přemístíme nábytek.
Nahromaděné nepoužívané věci odstraníme – některé prodáme, darujeme nebo dáme do sběru atd.
Uklidíme vnitřky skříní a zásuvky.
Očistíme z prachu knihovnu.
Přesadíme květiny.
Odstavíme od zdi nábytek, lehčí kusy přenesme do vedlejší místnosti, těžké dáme doprostřed pokoje a pokryjeme je, abychom je chránili před prachem. Také obrazy vyneseme, příliš těžké přikryjeme.
Koberce vyklepané nebo vyssáté sbalíme a též vyneseme.
Dbáme, abychom při uklízení měli otevřená okna jen po jedné straně, a zabránili tak průvanu, který přenáší prach.
Vysmýčíme stěny (nestoupáme nikdy na nábytek, používáme smetáku s dlouhým držadlem; tak se vyhneme úrazu).
Dokonale vyčistíme parkety.
Umyjeme svítidla.
Vypereme nebo vyčistíme záclony.
Umyjeme, po případě vyleštíme záclonové tyče.
Uklidíme spíž, vyprázdníme police, umyjeme je, srovnáme do nich účelně všechny věci, kterých nepoužíváme, jako jsou prázdné láhve atd. Dáme je do hůře přístupných polic, aby nepřekážely.
Čištění a udržování bytového zařízení
Čalouněné předměty odprašujeme týdně nebo měsíčně podle potřeby vyssavačem. Nemáme-li vyssavač, při důkladném úklidu vykartáčujeme nebo vyklepeme koberce lehce přes vlhkou utěrku nebo přes prostěradlo, které často vymácháme v čisté vodě, pokud je nemůžeme klepat venku.
Při sezónním úklidu obrátíme křesla i pohovky, vytřeme je z prachu a také uvnitř je vykartáčujeme. Jsou-li povlaky zašpiněné, vyčistíme je speciálními přípravky na praní vlny, vytřeme mycí houbou a důkladně suchou utěrkou. Příliš zašpiněné dáme vyčistit do odborného závodu.
Natírané dveře a nábytek. Při základním úklidu stíráme prach s lakovaných ploch vlhkou nebo naolejovanou utěrkou. Při důkladném úklidu je umýváme vlažnou vodou s přídavkem petroleje nebo použijeme persaponu. Můžeme je vyčistit i hotovými přípravky k čištění nábytku, které nátěr nejen umyjí, ale i namastí, takže déle vydrží a nepraská.
Lakovaný leštěný nábytek. Prach lehce stíráme měkkým flanelem nebo naolejovanou utěrkou. Prach obsahuje i velmi tvrdé ostré částečky, které pod tlakem poškozují zrcadlový lesk velmi jemnými rýhami. Lesklá plocha je množstvím takových jednotlivě téměř neviditelných rýh obrušována, čímž svůj lesk ovšem ztrácí. Při důkladném nebo sezónním úklidu podle potřeby čistíme a leštíme tento nábytek pastou na nábytek.
Skvrny na leštěné stolní desce od horkých mís a tekutin částečně odstraníme, leštíme-li je kuchyňskou solí zvlhčenou olejem. Skvrny, které nelze lehce odstranit, rovněž poškrabaná a otlučená místa může odstranit pouze odborník.
Kovové předměty (kliky, ventily, kohouty), kování apod.
Mosazné občas přeleštíme hadrem, kterého používáme k měsíčnímu leštění, kliky tak nezajdou. Při důkladném úklidu je vyleštím přípravkem k leštění kovů. Vyleštěné můžeme natřít průhledným lakem, který je ochrání, takže nezajdou.
Niklové, poniklované podle potřeby omyjeme nebo přetřeme hedvábným papírem nebo flanelem. Nepoužíváme nikdy čistidel na barvené kovy, abychom neodřeli niklovou vrstvu. Při sezónním úklidu můžeme niklové předměty vyleštit kašičkou z vídeňského vápna a z lihu.
Chromované, z nerezu nebo z bílého bronzu přetřeme flanelem.
Kliky z umělých hmot otřeme vlhkým hadříkem, nepotřebují zvláštní čištění.
Knihovna. Při sezónním úklidu nebo podle potřeby vyndáme knihy, police vytřeme, skla vyčistíme. Knihy odprášíme vyssavačem, nemáme-li jej, setřeme prach čistým flanelem. Je-li knihovna otevřená, musíme knihy odprašovat častěji.
Lůžka. Denně rozhodíme a větráme u otevřeného okna. V zimě několikrát během větrání po kratších přestávkách otevřeme na chvilku okno, abychom dokonale vyměnili vzduch a při tom neochladili příliš místnost. Polštáře a peřiny obrátíme, aby se provětraly i vespod. Nechceme-li často převlékat, dbáme, abychom nevystavovali peřiny při větrání sazím, a během dne je chráníme před prachem. Je účelné chránit žíněnky zespodu i svrchu pod prostěradlem prací přikrývkou, šetří se tak žíněnky i povlaky.
Týdně přeložíme žíněnky, aby se stejnoměrně opotřebovávaly. Je-li nebezpečí hmyzu, překládáme a prohlížíme žíněnky denně.
Lůžka převlékáme podle možností a potřeby za dva až čtyři týdny. Před novým povléknutím vyklepeme polštáře, peřiny i přikrývky. Žíněnky raději kartáčujeme nebo vyssáváme, náplň z mořské nebo z africké trávy se klepáním rozbíjí.
Obrazy. K oprašování obrazů je nejvhodnější jemný zcela čistý péřový oprašovač. Časté jemné oprášení působí dobře i u starých cenných obrazů. Průvanem při tom vznikajícím se odstraní i nečistota z trhlinek popraskalé barvy.
Zašlé obrazy doma nečistíme, ale svěříme odborníkovi. Omývání obrazů olejem malovaných vodu nebo dokonce mýdlem, lihem nebo čpavkem může obraz zcela zničit nebo vážně poškodit.
K oprášení obrazů nesmí se nikdy použít ani vlhké utěrky.
Okna. Občas přeleštíme skla hedvábným nebo novinovým papírem. Spodní vodorovné části rámu a parapetní prkénka vlhce setřeme. Nezapomeneme setřít ani předokenní římsu (na průčelí), od které se nejvíce okna zastříkají. Po dešti je dobře okna za vlhka otřít, zůstanou déle čistá.
Měsíčně nebo podle potřeby myjeme skla vlažnou vodou případně s přídavkem lihu, do sucha utřeme, přeleštíme kůží. K mytí skla používáme kůže, namočených novin, které nenechávají chloupky. Vyrábějí se i utěrky z nových hmot. Rámy myjeme teplým mýdlovým roztokem nebo teplou vodou s přídavkem petroleje. Umyjeme i plech na předokenní římse.
Podlahy
Cementová: vytíráme vlhce s přídavkem sody a mýdla, po případě pískem. Týdně nebo měsíčně myjeme vodou. Napastujeme.
Dlaždice (šamotky): denně nebo podle potřeby vytíráme vlhkým hadrem. Týdně nebo měsíčně umýváme vodou s přísadou sody, mýdlem, po případě prášky odmašťovacími.
Podlahy dřevěné, z měkkého dřeva: obtížně se udržují čisté, neboť vyžadují časté drhnutí mýdlovým roztokem. Sody nepoužíváme, aby dřevo nešedlo. Vhodnější na skvrny je jemný písek. Splachujeme čistou vodou a dobře do sucha vytřeme. Udržování si usnadníme, potřeme-li podlahu barevným nátěrem nebo napustíme-li ji mořidlem. Mořidlo koupíme u materialisty v odstínu podle libosti. Pak podlahu voskujeme nebo pastujeme. Tmavší tón podlahy činí ji méně choulostivou. Namořenou a navoskovanou podlahu vytíráme mopem. Při důkladném úklidu umyjeme podlahu teplou vodou, po případě mýdlovým roztokem, a znovu napastujeme.
Natírané vytíráme mopem nebo vlhkým hadrem. Při důkladném úklidu myjeme buď jen vodou, nebo do vody přidáme petrolej či dobré mýdlo. Soda a mycí prášky nátěru škodí.
Z tvrdého dřeva, parkety, vlysky: Při základním úklidu stíráme prach mopem nebo flanelem. Někdy vyčistíme zašpiněná místa u kamen, prahů, skvrny po vodě a podobně hadříkem namočeným v pastě a čistým hadříkem přepastujeme. Přeleštíme kartáčem. Při důkladném úklidu podlahu vytřeme z prachu klůckem namočeným v řídké pastě, čímž vrchní špinavou vrstvu setřeme. Vyčištěnou podlahu znovu natřeme pastou, po řádném vsáknutí a ztuhnutí vyleštíme tvrdým čistým žíněným kartáčem.
Sezónní úklid: myjeme vodou pokud možno nejméně, nejvýše jednou do roka, raději jen po malířích. Mytím parkety trpí, rozestupují se, ztrácejí lesk a tmavnou. Při častém mytí propadá proto parketová podlaha zkáze, kterou soda nebo louh jen urychlují. A konečně dalším nepříznivým následkem omývání parket je černání dřeva, zejména dubového, které obsahuje velké množství taninu.
Zašpiněné vlysky při mytí vydrhneme jemným pískem nebo je můžeme mýt terpentinem (každou vlysku zvlášť po dřevě).
Jiný způsob je drhnout parkety drhlicemi či ocelovými drátky nejlépe č. 0 až č. 1. Použijeme-li hrubých drátků, půjde čištění sice rychleji, ale parkety se zbytečně ničí a snadněji se znovu zašpiní. Hrubší ocelové drátky nebo žínky vydřou totiž v parketách rýhy, které nejsou pouhým okem ani vidět, ale drží se v nich špína. Volba druhu drátku je proto velmi důležitá a je nutno vzít zřetel jednak na druh dřeva, jednak na skutečný stav podlahy. Drátkujeme parkety jen ve směru vláken, nikdy ne napříč. Hrubým obrušováním zeslabujeme podlahu, činíme ji způsobilejší přijímat novou špínu a zvyšujeme potřebu vosku a čisticích prostředků.
Můžeme spojit i poslední dva způsoby. Parkety navlhčíme terpentinem a pak drhneme drátky. Po očištění parkety voskujeme nebo pastujeme. Voskování chrání výborně dřevo, neboť tvoří hladký tvrdý povrch, na kterém tak nelpí prach, ale snadno se po něm uklouzne. Doporučujeme proto – zvláště byly-li parkety myty vodou nebo nebyly-li déle pastovány, nejdříve je celé navoskovat a pak napastovat. Jemná vrstva pasty váže prach a podlaha méně klouže. Leštíme kartáčem nebo čistým hadrem, až když pasta zaschne. Parkety umyté vodou musí schnout před voskováním nebo pastováním nejméně dvacet čtyři hodiny.
Guma: vytíráme vlhce. Myjeme roztokem mazlavého mýdla. Sody ani jiných žíravin nepoužíváme. Pastujeme a leštíme.
Linoleum: denně vytíráme na sucho nebo podle potřeby vlhce. Každý měsíc vydrhneme linoleum měkkým kartáčem teplou vodou, do které jsme přidali dobré rozvařené mýdlo. Nepoužíváme sody, mazlavého mýdla, mycích prášků ani žádných žíravin. Linoleum můžeme též čistit tekutými pastami. Čistíme po malých plochách hadříčkem, který často vyměňujeme. Po zaschnutí leštíme. Příliš tuhé pasty se na linoleum nehodí, neboť musíme pastovat velmi tence, v tlustší vrstvě pasty se nepěkně otiskují stopy bot. Kromě toho pasta s usazeným prachem tvoří mazlavou vrstvu, která se špatně smývá. Linoleum nikdy neolejujeme.
Terazzo: totéž jako u dlaždic.
Xylolit: vytíráme denně vlhce mopem. Při týdenním i měsíčním úklidu umýváme teplou vodou, po případě i mýdlem, vytíráme do sucha. Nepoužíváme sody ani mazlavého mýdla nebo žíravých prostředků, které xylolit odbarvují. Podle potřeby pastujeme a přeleštíme. Čtvrtletně xylolit čistě umyjeme a suchý napustíme lněným olejem, který si necháme u drogisty přibarvit podle barvy xylolitu. Necháme přes noc stát. Ráno olej, který se nevsákl, setřeme. Dobře olejovaný xylolit není třeba pastovat, stačí, přeleštíme-li jej kartáčem při týdenním úklidu.
Sporák
Po vaření otřeme do sucha železné rámy sporáku. Při doplňujícím úklidu je přeleštím smirkovým papírem nebo pískem na drhnutí. Pravidelně podle potřeby čistíme tahy. Ruce při tom chráníme starými rukavicemi nebo předem ruce dobře namydlíme a pěnu necháme zaschnout. Saze nevniknou do kůže a lehce se smyjí. Udržujeme v dobrém stavu dvířka ohniště i popelníku, aby dobře přiléhala. Každou nerovnost plátů nebo jejich rozestoupení dáme ihned opravit. Mezery mezi rámy dvířek a kachli vymažeme kamnářskou hlínou. Kachlíky umýváme změkčenou teplou vodou a leštíme suchým flanelem.
Tělesa osvětlovací
Při měsíčním (důkladném) úklidu pečlivě suchým hadrem utřeme tyče lustrů i ramínka a vlhce otřeme krycí skla uvnitř i vně, omyjeme i žárovku, neboť prach zachycuje světlo a zmenšuje svítivost. Při mytí osvětlovacích těles vždy z bezpečnostních důvodů vypneme proud.
Umyvadlo, vana
Po použití umyvadlo opláchneme a vytřeme utěrkou, kterou máme zavěšenou po ruce. Zrovna tak po koupeli umyjeme a opláchneme vanu. Týdně ji umyjeme čisticím speciálním práškem na vanu a vytřeme do sucha. Dobrým čistidlem je petrolej. Staré usazeniny z vody opatrně seškrábeme starou žiletkou. Nepoužíváme ostrých prášků nebo písků, po nichž povrch drsní a špína se pak na něm více zachytává. Též silný roztok sody nebo pracího nebo odmašťovacího prášku je vhodným čistidlem. Usazeniny z vody stačí přetírat rozpůleným, hodně kyselým jablkem.
Záchodová mísa
Čistíme denně štětkou a splachujeme, po případě použijeme trochy jemného mycího prášku. Dobře pomáhá i horký velmi koncentrovaný (silný) roztok sody. Na vymytí zašlých míst použijeme kyseliny solné. Na prkénko máme zvláštní hadřík.
Zrcadla
Týdne přeleštíme hedvábným nebo novinovým papírem. Měsíčně umýváme jako okenní sklad jelenicovou kůží nebo hadrem.
Ušetříme práci s úklidem, předcházíme-li nepořádku
Účelná úprava bytu usnadňuje úklid
Chceme, aby nám byt dobře sloužil, aby byl příjemný, čistý a pohodlný, i když můžeme jeho udržování věnovat jen velmi málo času. Splňujeme proto nejdříve všechny různé požadavky, kterým byt musí vyhovět, máme-li zdravě a pohodlně žít, a pak teprve uplatňujeme svá přání po ozdobených předmětech.
Předsíň
Tvoří zádveří vlastního bytu a je důležitým pomocníkem v boji proti prachu. Vybavíme ji tak, aby v ní všichni členové domácnosti mohli odložit a ukládat svrchní oděv i obuv. Předsíňovou skříň můžeme zvětšit, nastavíme-li ji závěsem. Skříň nepřistavíme boční stěnou až ke zdi, nýbrž necháme volné místo podle potřeby a možnosti. Kout oddělíme závěsem od předsíňového prostoru. Vylepíme-li ho mycí tapetou a vybavíme tyčí s ramínky a poličkou na přezůvky, vykoná dobré služby. Můžeme jej i horem krýt dřevěnou deskou, aby byl kryt před prachem. Získáme tak účelné vzdušné uložení pro všechen svrchní oděv. Pláště se nepovalují v předsíni ani nejsme v pokušení zavírat je neprovětrané nebo zavlhlé do skříně. Do předsíňové skříně pak ukládáme oděv, který se nenosí v běžné sezóně. Do předsíně patří i sedátko k pohodlnému přezouvání.
Předsíň se musí denně dobře uklízet. Podlaha se má dát vlhce stírat. K jejímu částečnému krytí je vhodný řídký rohožový koberec. Přinesený prach a bláto jím propadne a nevíří se. Při úklidu se pod kobercem vytře.
Do předsíně nedáváme nic zbytečného, žádné ozdobné předměty, abychom neztěžovali pečlivý a při tom rychlý úklid. Použijeme-li v ní jasných barev, dosáhneme i při účelném zařízení přívětivého dojmu.
Obývací místnosti
Nejvíce zde ztěžují boj prachu tkaniny. Rozumně rozmisťujeme podušky na pohovky a křesla. Volíme jen podušky účelné tvarem i materiálem, které se dají dobře udržovat v čistotě. Praní nesmí být na závadu jejich pěknému vzhledu. Spokojíme se raději dvěma nebo třemi poduškami, ale zato jejich povlaky pravidelně pereme.
Záclony nemají být nikdy honosnou dekorací, nýbrž mají tvořit vkusné orámování, po případě zastínění okna. Na záclony se hodí jen ty tkaniny, které netrpí praním, poněvadž se musí pravidelně prát, mají-li být ozdobou bytu a nikoli jen zdrojem prachu.
Dáváme přednost nábytku bez okrasných řezeb a podobných ozdob, které ztěžují úklid. Knihovny jsou účelnější zasklené než volné, neboť z nich méně často musíme odstraňovat prach.
Prach se nejvíce usazuje na vodorovných plochách. Máme je proto pokud možno volné, abychom je mohli setřít několika pohyby. Nezastavujeme je příliš ozdobnými předměty. Máme-li takových předmětů mnoho, uložíme je raději do skříně a v pokoji necháme je některé. Jistě se lépe uplatní, neboť zde platí zásada, že „méně je více“. Aby uložené věci nepřišly zkrátka, můžeme je vystřídat. Opatříme si tak lacino příjemnou změnu v bytě. Květin máme v bytě jen tolik, kolik můžeme umístit vhodně a kolik náš pracovní rozpočet snese, neboť květiny potřebují příhodné místo, denní zálivku, omývání z prachu, přesazování.
V místnosti, kde jsou lůžka, umisťujeme nábytek, křesla i ozdobné předměty zvlášť opatrně, neboť jsou ustavičným zdrojem prachu a chmýří, jejich okolí potřebuje časté a důkladné odstraňování prachu. Nečiníme si proto tuto práci zbytečně složitou.
Do blízkosti lůžek nevěšíme ani mnoho obrazů, zvláště ne tam, kde je nebezpečí hmyzu. Máme-li v ložnici obrazy, mají mít zadní stěnu důkladně zalepenou; pravidelně je prohlížíme.
Pro rychlý a dokonalý úklid je důležité udržet volné horní plochy skříní a pod postelemi i pod ostatním nábytkem. V malých bytech, kde jsme tísněni nedostatkem místa, bývá zvykem ukládat zde krabice s různými věcmi, se sportovními potřebami apod. Všechny věci měly by být uloženy ve skříních. Často bývá skříní využito špatně. Posuneme v nich police do vhodné výšky, přidáme nové police nebo užší mezipoličky na drobné předměty. Na ostatní věci, které se do skříně nevejdou, je nejlépe opatřit si na skříně nástavce, které sahají až ke stropu a kam uložíme méně používané věci. Přistavíme-li k sobě dvě nebo i více skříní – máme-li pro ně volnou stěnu – a na ně pořídíme nástavní skřínky, vytvoříme tak praktickou i hezkou skříňovou stěnu, která je velmi skladná.
Joza Břízová, Božena Krchová, Naše domácnost, Nakladatelství Práce 1959