Tanja Vainio: Kde je vůle, tam je i cesta

Genenální ředitelka společnosti ABB pro ČR a SR Tanja Vainio si vydobyla obdiv manažerek i manažerů a patří mezi nejúspěšnější ženy v businessu u nás. Při řízení firmy sází na přesně delegované úkoly. Není ji cizí  genderová diskuze včetně toho, jak povzbudit ženy, aby vstupovaly do manažerských pozic v odvětvích, která jsou doménou mužů. Podnikatelské prostředí dokáží obohatit, mají na řadu záležitostí jiný pohled než kolegové. Inspirativní pro Tanju Vainio je pracovat právě pro ABB, lídra v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. 
 
Co považujete za váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?
Jako generální ředitelku mě velice těší, když vidím, jak je naše obchodní strategie v České i Slovenské republice díky našim ambiciózním cílům úspěšná. Jako tým jsme za poslední tři roky dosáhli velmi dobrých finančních výsledků ve všech klíčových finančních ukazatelích: podařilo se nám dosáhnout v průměru 8% růstu objednávek na domácím trhu a na Slovensku jsme v roce 2018 zaznamenali historicky nejlepší finanční výsledky, uzavřeli rekordní počet objednávek a dosáhli také rekordní ziskovosti. Mimo oblast byznysu považuji za jeden z největších úspěchů můj tým – je to soudržná a různorodá skupina lidí, na kterou se mohu vždy spolehnout a bez níž by žádný z našich úspěchů nebyl myslitelný.
Jaký máte recept na zvýšení konkurenceschopnosti/výkonnosti vaší společnosti. Co považujete za největší omezení současnosti?
O naší největší konkurenční výhodě, jíž je naše detailní know-how, zde hovořit nemohu. Ale myslím, že existuje několik oblastí, které jsou zásadní pro každou společnost. A je jedno, zda je to malý podnik nebo velká korporace. Nezáleží ani na oblasti podnikání. Každá úspěšná společnost musí mít schopné lídry, u nichž se podnikatelský přístup spojuje s vášní, zaměřením na inovace a schopností být vždy o jeden krok napřed. Lídry, kteří mají konkrétní plán, protože bez plánu žádných cílů nikdy nedosáhnete. Úspěšný lídr navíc nemůže být sám. Jeden člověk nikdy nezvládne tolik, co velký a různorodý tým, na nějž se lze stoprocentně spolehnout. Musí to být také lídr, který každou změnu považuje za příležitost.
Dnes často slýcháme o digitalizaci a inovacích. To jsou podle mne základy dalšího rozvoje i konkurenceschopného postavení. Proto za největší omezení považuji odmítavý postoj k novým technologiím a předpojatost.
Do jaké míry využíváte inovace (smart technologie) pro zvýšení výkonnosti/produktivity vaší společnosti?
ABB působí v České republice již více než 150 let jako součást globální společnosti, která vyvíjí nové průkopnické technologie. Používání a vývoj nových technologií je součástí naší DNA. Naše technologie používáme každý den, najdete je i v našich továrnách. Nové technologie nás posouvají vpřed. Zejména v oblasti výroby jsou naprostou nutností. Jinak ztratíte jako společnost konkurenceschopnost a vaše provozy potřebnou flexibilitu.
Můžete uvést přednosti a zápory čerstvých absolventů různých typů škol a vzdělání, které zaměstnáváte? Řešíte nějak mezigenerační spolupráci mezi manažery a mezi zaměstnanci?
Jako globální technologická společnost zaměstnáváme řadu absolventů českých vysokých technických škol. A musím uznat, že jsou na kariéru v technických oborech velmi dobře připraveni. Těší mě, když vidím, že vedení českých státních škol aktivně hledá způsoby, jak své absolventy připravit na náročné úkoly, které současná praxe přináší. A jsem hrdá na to, že ABB je partnerem většiny významných českých univerzit, s nimiž se snažíme zařazovat do studia více praktických a multidisciplinárních prvků. Osobně mě také těší vzrůstající počet dívek v technických oborech.
Čím motivujete svůj tým, jak pracujete s bonusy pro zaměstnance?
Motivace zaměstnanců není založená jen na peněžních benefitech. Finanční stránka je samozřejmě důležitá, ale obecně ji zaměstnanci nepovažují za prvořadou. Velkou roli hraje také prostředí ve společnosti, tým a odpovědné iniciativy. V ABB jsou nedílnou součástí naší každodenní práce a právě ony motivují lidi k tomu, aby s námi spolupracovali. Velkou roli hraje i to, že ABB nabízí široké spektrum kariérních příležitostí, např. práci v zahraničí, částečné úvazky, pružnou pracovní dobu apod. I to jsou důležité faktory ovlivňující motivaci.
V čem vidíte největší rozdíl v manažerské profesi před 10, 15 lety a nyní?
Díky technologiím a novým komunikačním nástrojům je vše mnohem rychlejší. My proto musíme být více než když dříve schopni přizpůsobovat se probíhajícím změnám a být flexibilnější. Máme také mnohem širší možnosti výběru, jak a kudy se dále ubírat.
Váš nejpádnější důvod, proč jste přijala nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?
Mám ráda výzvy. A také věřím, že moje účast v této soutěži přinese nové příležitosti jak mě osobně, tak naší společnosti.