Tašky

 

Hliněné jsou známy ve starověku, ale byly vesměs zakřivené buď jen mírně nebo na způsob prejzů. Velmi vyspělá technika výroby t. byla ve starém Řecku a potom v Římě; tam dovedli hotovit t. velmi komplikované. Také ve středověku a hluboko do novověku se vyráběly t. jen zakřivené. První t. ploché se objevují až koncem 40. let min. století.