Technologie, které budou formovat obchodní prostředí v roce 2019

Nick Offin, vedoucí prodeje, marketingu a provozu Toshiba Northern Europe
 
V posledních letech se technologické prostředí výrazně mění. Běžní i profesionální uživatelé využívají výhod inovací v oblasti cloudových a síťových služeb, internetu, virtuální či rozšířené reality a dalších moderních trendů. Často diskutovaným tématem je pak postupně, nikoli skokově přicházející míra reálného užitku po jejich implementaci. Tento trend je zvláště patrný v podnikatelském prostředí, ve kterém svazují IT manažerům mnohdy ruce bariéry v podobě omezeného rozpočtu a stávajících systémů. V podnikání je digitální transformace často obtížná a zdlouhavá, ale díky rozšíření technologií, jako je cloud computing – které organizace v regionu EMEA přijímají až v 84 procentech, se tento trend postupně mění k lepšímu. Rok 2019 bude podle všeho obdobím významného a rychlého technologického nástupu, který bude formovat způsob práce i v dalších letech.
Konec čekání na 5G
Možná nejzajímavější ze zmíněných technologií je mobilní síť nové generace 5G, která je aktuálně díky mnoha testům v Evropě blízko reálnému komerčnímu využití. V současné době hraje klíčovou roli v podnikové mobilitě 4G. Příchod 5G pozvedne možnosti zaměstnanců pracujících mimo kancelář na novou úroveň. Díky vyšší rychlosti a především rostoucí kapacitě umožní 5G firmám a organizacím reálné nasazení IoT technologií. To bude podle společnosti Ericsson představovat do roku 2022 přibližně 18 miliard připojených IoT zařízení s tím, že 70 % z nich bude využívat celulární technologii.
Zabezpečení dat s využitím Edge Computing
Díky nástupu technologií IoT a 5G budou nacházet uplatnění nová řešení, jako je mobilní výpočetní technika na okraji sítě označovaná jako Edge Computing, která pomůže společnostem zefektivnit a zredukovat objemné datové toky a současně posílit bezpečnost přenášených informací při mobilním způsobu práce. Samotná bezpečnost dat zůstává pro organizace mimořádně důležitým tématem, což potvrzuje fakt, že 62 % evropských pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti IT ji uvedlo jako klíčovou investiční prioritu pro příštích dvanáct měsíců. Ve věku bezprecedentního nárůstu kybernetické kriminality a narůstajícího počtu vzdáleně připojených zařízení je optimalizace řízení mobilní IT infrastruktury pochopitelnou výzvou. To podtrhuje i zpráva SonicWall, která zaznamenala 275procentní nárůst kybernetických - bezpečnostních hrozeb a 229procentní nárůst útoků prostřednictvím ransomware. Podle zprávy Cyber Threat Report nabízí útočníkům nové cíle právě IoT zařízení.
Mobilní řešení Edge Computing nejen posiluje zabezpečení, ale pomáhá také vytvářet efektivnější a produktivnější mobilní prostředí tím, že zpracovává a vyhodnocuje informace hned na místě jejich získání (na okraji sítě) a snižuje tak množství dat posílaných k výpočtům do podnikových systémů a cloudových služeb. Tato řešení vytvářejí proto vstupní bránu k masivnímu využití IoT zařízení v podnikovém prostředí. To vše podtrhuje ideální časové sladění nástupu zmíněných technologií. Již rok 2018 znamenal příchod nových IoT zařízení určených pro využití v podnikové infrastruktuře. Jako příklad lze uvést inteligentní brýle společnosti Toshiba. Kombinace 5G, IoT a Edge Computing nepochybně výrazně posune tento trend kupředu a povede již v příštím roce k uplatnění a rozšíření v celé řadě odvětví, od vývoje, přes výrobu až po veřejné služby či zdravotní péči.
V čele průmysl 4.0
Prvním odvětvím, které by mohlo spatřit výhody těchto nově příchozích technologií, je průmysl 4.0. Je to dáno především tím, že do značné míry sází na práci v terénu. Právě zaměstnanci pracující mimo kancelář mohou z uvedených řešení těžit nejvíce. Jako příklad uveďme oblast skladování a logistiky. Chytré brýle umožňují ve skladu hands-free skenování čárových kódů, takže zaměstnanci mohou „vybírat položky pouhým pohledem“ a současně se do jejich zorného pole mohou promítat vizuální pokyny pro dokončení objednávky. To přináší řadu výhod, které urychlují a usnadňují celou řadu procesů, jako jsou optimalizace a urychlení přípravy objednávek, dynamické vyhledávání alternativních položek v případě, kdy, zboží není skladem nebo automatické skenování čárových kódů položek či zásilek pro lepší správu zásob. Současně mohou být tato průmyslová odvětví prvními, které zahájí transformaci  prostřednictvím blockchain automatizace, a uvolní kapacity zaměstnanců, kteří by jinak zastávali manuální práce, pro jiné – sofistikovanější – procesy či pozice. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2030 vytvoří technologie blockchain obchodní hodnotu ve výši 3,1 bilionu dolarů. Firmy tak musí začít uvažovat o tom, jak maximalizovat využití těchto technologií co nejdříve.
Rok 2019 bude v oblasti příchodu a využití nových IT technologií rozhodně zajímavým obdobím, které může změnit způsob, jakým pracujeme. Klíčovým faktorem zůstane zabezpečení, ale při jeho správném uchopení umožní příchod 5G zvýšit efektivitu stávajících řešení a také využít nové technologie související s IoT a počítačovými systémy. Podle společnosti Toshiba podporuje 43 % IT pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v cestě za zvýšením produktivity pracovní síly inovativnější využívání digitálních nástrojů. Současně nebyly nikdy pro reálné přijetí nových řešení příznivější podmínky, jaké slibuje nadcházející rok. (7.11.2018)