Technologie, které utvářejí budoucnost firemní IT infrastruktury

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe
Informační technologie procházejí neustálým vývojem. V posledních deseti letech se změny v používaných technologiích dotkly každé společnosti. Mezi nejčastější inovace patří pokrok v oblasti automatizace a nasazování cloudových služeb nebo dokonce umělé inteligence.
Od začátku pandemie jsou tyto posuny vidět stále výrazněji. Technologie pomáhají řešit rutinní úkoly, od skladových činností až po práci vrcholného managementu. V reálném čase je ve firmách generováno velké množství dat a řadu rozhodnutí přebírají počítače. Situace na pracovištích se změnila, protože mnoho zaměstnanců přešlo trvale na vzdálenou nebo hybridní práci. Vzhledem k tomu vznikla také větší konkurence v oblasti pracovních míst.
Při výběru nejvhodnější IT infrastruktury a aktualizaci technologií musí IT týmy přemýšlet o tom, jak nastavit obchodní model podnikání v návaznosti na nové standardy. Klíčovým úkolem je zvážit, které technologie si právě nyní zaslouží pozornost a jak mohou pomoci při přechodu na nové požadavky. Podívejme se na technologie, které v současné době formují budoucnost IT infrastruktury, včetně jejich dlouhodobého využití.
Průlomové technologie
AI (umělá inteligence), automatizace a IoT. To jsou zásadní technologie, které představují budoucnost IT infrastruktury v každém odvětví a na každém pracovišti. Nejedná se sice o nové koncepty, ale pokrok v oblasti strojového učení umožňuje využít AI prakticky v každém oboru. Podle IDC bude v zájmu udržení agility podnikání do roku 2022 až 80 % organizací, které přejdou na hybridní obchodní model, investovat až 4x více do infrastruktury s podporou AI a technologií Edge Computing. Výzkum, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook, tuto předpověď potvrdil: 52 % evropských IT manažerů uvedlo, že rozhodnutí o nákupu řešení pro AI a strojové učení je nyní důležitější než před pandemií. Z více uvedených možností zmínilo 59 % oslovených potřebu zavedení nositelných zařízení, pro 60 % jsou důležité automatizační technologie a 52 % vidí důležitost nasazení řešení Edge Computing.
Firmy musí zvýšit svou efektivitu, získávat a využívat poznatky o potřebách svých zákazníků a řídit nástup nových technologií v souladu s očekáváním zákazníků. Řešení Edge Computing lze například vhodně kombinovat s nositelnými zařízeními nové generace, jako jsou chytré brýle. Podle našeho výzkumu nasadí chytré brýle během příštích tří let pravděpodobně 63 % organizací s tím, že 47 % z nich očekává od tohoto kroku efektivnější mobilní práci.
Sociální technologie
V tomto kontextu se jedná o univerzální termín pro technologie, které zlepšují uživatelům život. Vzhledem k obrovskému nástupu home office se tato oblast stále více zaměřuje na optimalizaci podmínek pro vzdálenou práci zaměstnanců v domácím prostředí. Prakticky to znamená především zajištění správných nástrojů a zařízení pro pohodlnou a efektivní práci a spolupráci s týmem.
Základní sociální potřebou je komunikace. Proto také zaznamenaly nástroje jako Zoom, Microsoft Teams a Cisco Webex za posledních 18 měsíců exponenciální růst. Tyto služby mají mnohem větší význam, než jen zvýšení produktivity – hrají také důležitou roli v pohodě zaměstnanců při vytváření vztahů s týmem. Pouze 30 % respondentů našeho Dynabook průzkumu uvedlo, že je pro ně při zvyšování produktivity vzdálené pracovní síly prioritou pohodlí a spokojenost zaměstnanců. Zde je ale třeba uvažovat i v souvislostech - ve skutečnosti se totiž spokojení zaměstnanci mnohem více zapojují do aktivit společnosti. Implementace technologií pro vzdálenou práci a komunikaci utužuje tým, vede k lepším vztahům a dlouhodobému udržení klíčových zaměstnanců.
Správný hardware
Při podpoře vzdálených pracovníků na home office mohou hrát důležitou roli i zdánlivé detaily, jako jsou ergonomické židle, klávesnice či myši. Pečlivou pozornost je však třeba věnovat zejména notebookům - jednomu z klíčových zařízení nové pracovní éry.
Notebooky pro zaměstnance pracující trvale nebo částečně z domova, musí splňovat čtyři hlavní kritéria. Prvním je mobilita, která zahrnuje nízkou hmotnost a snadnou přenositelnost. Tuto vlastnost uvedla v našem průzkumu na prvním místě při rozhodování o nákupu nových notebooků největší část respondentů - 70 %.
Druhým kritériem je odolnost. I lehký notebook by měl být robustní, aby odolal nástrahám každodenní mobilní práce a ve výsledku snížil potřebu IT podpory. Vysoce odolné a pečlivě navržené notebooky s dlouhou výdrží na baterie jsou klíčové pro zaměstnance, kteří potřebují zůstat online, ať už pracují odkudkoli. Odolnost uvedlo jako jednu z nejdůležitějších vlastností 71 % oslovených.
Třetí klíčovou vlastností je bezpečnost. 81 % našich respondentů zmínilo, že při rozhodování o nákupu zvažuje také míru zabezpečení přístroje. Je to pochopitelné, protože většina úkolů probíhá online a uživatelé i citlivá firemní data jsou vůči kybernetickým útokům zranitelnější. Bezpečnostní firma Darktrace zjistila, že v průběhu roku 2020:
► Ve srovnání s rokem 2019 se zvýšil počet nalezeného ransomware z 24 % na 27 %
► 18 % organizací ohlásilo útok ransomwarem
► V první polovině roku 2020 došlo k nárůstu cloudových útoků o 630 %
Čtvrtým kritériem je snadné používání, což úzce souvisí s home office či hybridní prací i s případnou vzdálenou podporou ze strany IT oddělení. 74 % manažerů, kteří rozhodují o nákupu zařízení uvedlo, že správný výběr notebooků je nyní důležitější než před vypuknutím pandemie.
Přechod na nové standardy otevírá společnostem možnost optimalizace a zlepšení jejich provozu. Pro úspěšnou adaptaci je zásadní prozíravost při volbě nově implementovaných technologií, spokojenost zaměstnanců i dobře vybraný hardware. Nyní je čas přehodnotit způsoby práce a zvolit technologie, které pomohou firmám k tomu, aby získaly a udržely si konkurenční výhody. (29.9.2021)