Telefon elektrický

 

První, velmi primitivní t. sestrojil r. 1849 americký Ital A. Meucci. Týž rok nabídl telegr. úředník franc. Ch. Bourseul telegr. správě franc. přístroj k elektr. přenášení řeči, záležející v podstatě z tenké pružné kmitající kovové destičky. R. 1853 sestrojil něm. lékař T. Clemens t. přístroj založený na elektromagnetické indukci. R.: 1861 vynalezl něm. učitel P. Reis telefon, kterým se mohly zřetelně vysílat tóny, řeč již méně jasně. R. 1876 podal americký fysiolog A. G. Bell patentní přihlášku na telefonní přístroj s kovovou membránou. Jen o nějakou hodinu později podal patentní přihlášku téměř na stejný přístroj B. krajan, E. Gray, bývalý tesař. R. 1877 vynalezli T. A. Edison a téměř zároveň amer. Němec E. Berliner (vynálezce gramofonu) a řečený již Gray i Blake mikrofon. Pastor H. Hummings zvýšil citlivost m. zavedením zrníček uhlí. Podstatně zlepšil m. D. E. Hughes (vynálezce tiskacího telegrafů) 1878. Nynější spojení mluvítka a sluchátka v jedno je vynálezem Američana Baileye (1878).

Duplexní telefonování, tj. dva protiběžné hovory současně po témž vedení umožnil F. Jacob r. 1882.