Telegrafie bez drátu

 

Myšlenka t. b. d. se vyskytuje již r. 1795 u španěl. fyzika Salvy. R. 1843 objevil S. Morse (vynálezce telegrafie drátové), že lze telegrafovat bez drátu vodou n. zemí. Telegrafií vodní a podzemní se zabývali také A. Bain (1845), O. Shaughnessey (1849), J. B. Lindsay (1851), J. Trowbridge (1880), A. Bell (1882), Heaviside (1888) aj. Výsledky nebyly valné.

Telegrafie indukční. Založena na tom, že změnami magnetického pole jednoho uzavřeného okruhu se budí proudy v druhém uzavřeném okruhu. Zabývali se jí Trowbridge (1880), Smith (1881), Bell (1882), Preece (1882, 1892), Edison (1885, 1891), C. Ader (1888), Strecker (1893) aj.