Telemechanika

 

Řízení na dálku elektricky. První pokusy konal v 1. 1894 – 98 N. Tesla s různými automaty a s člunem. R. 1900 konal pokusy a s řízením torpéd radioelektricky franc. fyzik Branly, r. 1901 různé pokusy špaň. matematik Torres y Quevedo, r. 1902 Gabet a jiní.