TENEX udělá novou koncepční studii pro JE Fukušima Dajiči

Tenex-Japan Co., dceřiná společnost Techsnabexport (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom), uzavřela přímou smlouvu s TEPCO Holdings Inc. na provedení výzkumných prací v oblasti nakládání s kontaminovanými zeolity.
Během likvidace následků havárie jaderné elektrárny Fukušima Dajiči byly do sklepních prostor budovy pro nakládání s radioaktivním odpadem umístěny pytle se zeolity kvůli zachytávání radionuklidů ve vodě. Zeolity jsou minerály s mikroporézní strukturou, které jsou schopny v kanálcích ve svém povrchu zachytávat jiné látky.
Odborníci ze společností Tenex-Japan Co., NIKIET a IRM (všechno součásti Rosatomu) vypracují několik scénářů, jak zeolity ze sklepů vytáhnout a jak s nimi dále nakládat. Proběhne také základní hodnocení bezpečnosti jejich dlouhodobého skladování.
„Výsledkem naší práce bude to, že zákazníkovi předložíme výzkumy podloženou koncepci bezpečného nakládání s kontaminovanými zeolity. Japonská strana tak bude moci přijmout dobře promyšlené rozhodnutí a přejít k plánování prací přímo v lokalitě,“ uvedl hlavní technický ředitel Tenex-Japan Co., Nobuo Maki. (24.9.2020)