Těsně před koncem roku 2021 se povedlo ukončit sbírku a získat potřebných deset milionů korun pro projekt „Piana do škol“

Z nového pianina či klavírního křídla se raduje 57 českých škol.
Od 24. listopadu, kdy byla veřejná sbírka vyhlášena nadací Karel Komárek Family Foundation (KKFF), se do dnešního dne podařilo naplnit její cíl: získat 9 855 000 korun pro všechny vybrané školy. Veřejná sbírka „Piana do škol“ navázala na loňské rozhodnutí Karla a Štěpánky Komárkových koupit 11 klavírů, které tehdy odmítl od českého výrobce společnosti Petrof převzít čínský odběratel. Díky projektu KKFF se tak do 57 vybraných základních uměleckých škol (ZUŠ), gymnázií a základních škol (ZŠ) dostalo 54 pianin a 3 klavírní křídla (1 Pasat a 2 Breeze). Školy byly vybrány na základě předem stanovených kritérií.
„Jsme nadšeni z toho, jak se k projektu postavili velcí i malí dárci. Je úžasné, že se povedlo vybrat celou sumu i v tak složitém roce, jako byl právě končící rok 2021. ,Piana‘ odrážejí naše hodnoty a naplňují principy, kterými se dlouhodobě v mecenášství řídíme. Jde o to, aby náš vklad na začátku podnítil zájem o danou problematiku a lidé ji začali skutečně řešit. A to se tady povedlo. Pro mne i manželku ,piana‘ znamenala i osobní obohacení – projekt nám přivedl do cesty plno zajímavých lidí, kterých si vážíme,“ řekl jeden ze zakladatelů KKFF podnikatel Karel Komárek. „Poděkovat se tady patří všem, kteří projekt ,Piana do škol‘ v průběhu těch 16 měsíců podpořili ať už to bylo drobným darem, větším, dále dobrovolníkům a všem spolupracovníkům a mediálním partnerům“, dodává spoluzakladatelka KKFF Štěpánka Komárková.
Po vyhlášení grantové výzvy (září 2020) požádalo o klavíry celkem 152 škol. Z tohoto počtu vybrala následně odborná komise 56 nejpotřebnějších, dle předem určených kritérií plus jedno pianino jako speciální dar Štěpánky Komárkové škole ZUŠ Allegro (viz https://youtu.be/4FLEQzZbtm4).  Členové komise brali v potaz například celkový rozpočet jednotlivých škol, kulturní zázemí a dostupnost hudebního vzdělání, průměrné stáří nástrojů v letech či počet studentů. „Hned na začátku jsme řekli, že nástroje by měly směřovat tam, kde se kromě zmíněných kritérií mohou frekventanti pochlubit úspěchy v hudebních soutěžích. Odborná komise brala v potaz i lokalitu a její sociální kapitál, v níž konkrétní škola funguje a snažili jsme se upřednostnit potřebnější regiony,“ vysvětlil Luboš Veselý, ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation.
Podle Luboše Veselého přispělo na sbírku „Piana do škol“ celkem 1 255 drobných i velkých dárců nejen z Česka, ale také například z Velké Británie nebo USA. Podle něj zafungovala i komunitní podpora konkrétních ZUŠ – například v Poličce se podařilo mezi rodiči a místními obyvateli vybrat na polovinu pianina, druhou pak doplatil větší dárce, společnost Cleverlance. Další firma, AUTOCONT, poté přispěla na nové pianino pro ZUŠ Staňkov. „Často lidé věnují peníze na školu ve městě, kde například vyrůstali, do školy kam sami chodili, nebo kam dnes chodí jejich děti,“ doplnil Veselý. Podle něj významným počinem byl dar pěti pianin přímo od výrobce klavírů společnosti Petrof, který pomohl sbírku odstartovat. Dar od společnosti MND, pak pomohl sbírku symbolicky uzavřít. Veřejnou sbírku v poločase podpořila i kampaň Dejme dětem křídla, a v létě 2021 benefiční Koncert pro křídla, který proběhl v rámci karlovarského filmového festivalu (viz https://youtu.be/zWkJbhl_za0)
Projekt také odhalil zastaralost klavírů na základních uměleckých školách. Průměrné stáří klavíru na nadací vytipovaných školách je 49 let. „Velké kulturní stánky mění klavírní křídla po pěti až sedmi letech. Pro potřeby výuky na školách je záhodno obnovit klavíry po deseti, maximálně po 15 letech, to samozřejmě za předpokladu pravidelné údržby,“ podotkl Jan Simon, odborný garant komise a intendant Akademie klasické hudby.
Nové hudební nástroje mířily do škol po celé České republice. V ZUŠ Jablonné nad Orlicí například děti stále hrály na klavír, kterému je přes 100 let (Reportáž: https://youtu.be/p2YvcVHPaHg). Naopak v ZUŠ Milevsko, kde mladé hudební talenty dodnes vychovává nevidomá paní učitelka Margita Vanická, pochází nejstarší klavírní kousek z roku 1946 (Reportáž: https://youtu.be/kroO1yFkI-c). Obě tyto školy se díky projektu Piana do škol můžou nyní radovat z nového pianina Petrof. „Škola nemá prostředky na tak kvalitní hudební nástroj. Za mě je nové pianino velkým přínosem, protože tu pořádáme spoustu akcí, veřejných akcí (nejen v rámci školy) a děti často pořádají vystoupení pro své spolužáky, pro cizí lidi, pro své rodiče, prarodiče. Krásný nový nástroj s duší se nám tu opravdu hodí,“ říká Jana Švédová ze ZŠ Žižkova, Krnov. Do škol už KKFF tak poslala celkem 57 klavírů Petrof v celkové částce za více než 15 milionů Kč.
Více informací včetně příběhů přímo ze škol najdete rovněž na Facebooku a Instagramu projektu „Piana do škol“. Na youtube kanále nadace je pak možné shlédnout videa ze škol a sestřihy ze srpnového koncertu pro křída (viz https://youtube.com/playlist?list=PLGq5-psVIipThN3usK2FqfMjWLdQ6VTIt). (29.12.2021)