Testování režimu load-follow v blocích VVER-1200

Současná doba staví nové výzvy před provozovatele jaderných bloků. Rozvoj obnovitelných zdrojů, které jsou ve výrobě elektřiny závislé na aktuálním počasí, vyžaduje náročnější opatření pro regulaci výkonu jaderných bloků. Testy tohoto provozního režimu si v listopadu prošel i první blok jaderné elektrárny Leningradská II.
V České republice se jaderné bloky klasicky provozovaly a provozují v režimu základního zatížení, kdy jedou naplno, nebo jsou odstavené. Provoz na nižší výkon probíhá jen výjimečně, když je například teplé léto a chladicí kapacita řeky je maximálně využita nebo když si to vyžádá údržba. Důvody pro to jsou logické: Jaderné elektrárny mají vysoké investiční náklady a nízké provozní, takže se provozovatel snaží vyrábět, co nejvíce elektřiny, aby se mu investice, co nejrychleji splatila.
Podle aktuální Státní energetické koncepce se má snižovat počet uhelných elektráren a růst podíl jádra a obnovitelných zdrojů. Uhlí je přitom pravým opakem jádra: má vysoké náklady na palivo a dnes i na emisní povolenky a může pružněji měnit výkon i výrobu elektřiny úplně zastavit. Uzavírání uhelných elektráren tedy znamená, že regulaci přenosové sítě budou z části přebírat plynové a jaderné elektrárny, tedy alespoň do doby, než bude ukládání energie (do baterií nebo vodíku) finančně konkurenceschopné.
Příkladem fungující regulace přenosové sítě je Francie, kde mají jaderné elektrárny podíl přes 70 %. Ve světovém měřítku tedy takový provozní režim jaderných bloků není žádnou novinkou. Reaktory VVER, které stojí i u nás, do této oblasti teprve vstupují.
Load-follow v Leningradské II
S provozem v režimu označovaném anglickými slovy load-follow, tedy podle aktuálního zatížení sítě, se počítá až u nové generace bloků VVER, tedy verze VVER-1200, která patřila i mezi navrhované technologie pro výstavbu bloků v Česku. První blok VVER-1200 jaderné elektrárny Novovoroněžská II už Rosatom v tomto režimu otestoval v roce 2020 a nyní se zkoušky přesunuly do Leningradské II, která je referenčním projektem pro finské Hanhikivi a maďarskou Paks.
Zkouška režimu load-follow trvala deset dní a výkon bloku se snížil až na 50 % nominálního. Nejprve byl snížen ze 100 na 75 % a poté zvýšen zpět na nominální hodnotu. To se opakovalo pětkrát a pak následovalo pět cyklů 100-50-100. Během zkoušek byl blok pozorován a výsledky měření budou předány ruskému úřadu pro jaderný dozor, který na základě nich vydá povolení pro používání režimu load-follow v běžném provozu.
Zkoušky přišly několik let poté, co byl 1. blok elektrárny Leningradská II uveden do provozu, tedy v době, kdy už byl běžný provoz odladěn a provozní personál měl dostatečné zkušenosti pro zkoušené dalších provozních režimů. Blok byl spuštěn v říjnu 2018. (19.11.2021)