Těžba stříbra či štola ve vulkánu. I na tom spolupracují akademici se zástupci regionů

Není to jen každoroční rutinní setkání, ale především přehlídka nejúspěšnějších vzájemných projektů. O tom, v jakých oblastech se nejvíce daří spolupráce akademických pracovišť s krajskými organizacemi, ale i tom, kde trochu vázne, se diskutovalo na pravidelném setkání 9. dubna v Brně.
Zúčastnila se ho i předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová či členka Akademické rady pověřená organizací programu Regionální spolupráce Taťána Petrasová.
„Jsem ráda, že spolupráce má tak zajímavé výsledky,“ uvedla Eva Zažímalová s tím, že velký potenciál je zejména v oblasti archeologie. Konkrétně zmínila například průzkum a dokumentaci areálu Havírna u Štěpánova nad Svratkou, kde se ve 
13. století těžilo stříbro. Na průzkumu se podílí brněnský Archeologický ústav AV ČR a Kraj Vysočina.
Podařilo se také otevřít a zpřístupnit průzkumnou štolu ve vulkánu Komorní Hůrka, kterou na popud slavného německého spisovatele Johanna Wolfganga Goetha nechal vyhloubit hrabě Kašpar Maria Šternberk, aby dokázal vulkanický původ hornin. V rámci projektu vznikla také 3D animace Komorní hůrky, která je volně přístupná zde. Zde spojili síly vědci z Geofyzikálního ústavu se zástupci města Františkovy Lázně, Karlovarského kraje a dalších organizací.
Podmínky v pozdní době kamenné
Z dalších projektů je to například společná laboratoř observační spektroskopie, kde spolupracuje Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského s Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí, nebo monitorování, jak velcí býložravci ovlivňují vybrané skupiny organismů na chráněném území v Milovicích (Biologické centrum a Česká krajina).
V neposlední řadě je to i rekonstrukce fyzické podoby a životních podmínek obyvatelky opevněné osady z pozdní doby kamenné u Hlinska, která se narodila se srůstem dvou prvních krčních obratlů, musela mít tedy hlavu nakloněnou mírně doleva, a přesto tvrdě pracovala. Podle typu stravy zřejmě patřila k elitě. Brněnští archeologové využili moderní přírodovědné metody. Do rekonstrukce se zapojilo i Muzeum Komenského v Přerově, jehož ředitel Radim Himmler spolupráci na setkání osobně bilancoval. (11.4.2019)
Obr. Průzkumnou štolu inspiroval spisovatel J. W. Goethe, po kterém je také pojmenována