The Country for the Future - program, který pomůže firmám s inovacemi

Vláda schválila návrh nového programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu inovativního podnikání s názvem The Country for the Future. Program je jedním z prvních zásadních nástrojů na implementaci nové Inovační strategie České republiky 2019–2030, kde naplňuje zejména pilíře Chytré investice, Národní start-up a spin-off prostředí a Digitální stát, výroba a služby.
„Snahou je, aby tento program účinně přispěl k naplnění vize inovační strategie a Česká republika se s využitím průmyslových tradic, špičkového výzkumného zázemí a podnikatelských dovedností zařadila mezi nejpokrokovější země světa,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a pokračuje: „V letech 2020 až 2027 jsme připraveni investovat přes 6 mld. Kč do nastavení systémové podpory zakládání a rozvíjení technologických start-upů, vybudování infrastruktury pro výzkum a testování v oblasti digitalizace a umělé inteligence a v neposlední řadě do pomoci malým a středním podnikům se zaváděním inovací do výrobní praxe. To vše přispěje k tomu, aby náš průmysl stál na moderních, konkurenceschopných základech a byl schopný odolat ekonomickým výkyvům. “
Program jako celek reaguje zejména na nedostatečné využívání výsledků výzkumu v inovacích, v některých segmentech slabě rozvinutý inovační ekosystém, chybějící komplexní služby pro začínající, malé a střední podniky a nejnovější světové trendy rozvoje digitální společnosti. Podpora bude cílit na nové, vysoce inovativní a perspektivní podnikatelské aktivity s vysokou přidanou hodnotou, založené na moderních způsobech výroby, plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0.
Oslovovat bude podnikatele hledající nové mezery na trhu se záměry využívajícími pokročilé technologie a trendy. Vytvořeny budou specializované inkubátory, např. v oblasti mobility či kyberbezpečnosti, zprostředkující začínajícím firmám komplexní služby od administrativy po přístup do špičkových infrastruktur pro pilotování, testování a experimentování výsledného produktu.
Náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko dodává: „Přínosem nového programu bude také zvýšení připravenosti České republiky využívat dostupných zdrojů Evropské unie v budoucím programovacím období, konkrétně v programu Digital Europe. Tyto nástroje plánujeme využít k již dříve prezentovanému záměru vybudovat z naší země jedno ze světových center výzkumu umělé inteligence a jejích technologických i společenských aplikací.“ (21.5.2019)