Thein Private Equity SICAV a.s., podfond Industry, zveřejnil svou první výroční zprávu. Své investice zhodnotil o 8,3 %

Thein Private Equity SICAV a.s., podfond Industry, který se zaměřuje na investice v průmyslovém odvětví a obhospodařuje ho společnost Amista, zveřejnil 31. října 2022 svou první výroční zprávu. Ta pokrývá účetní období od 3.9.2021 do 30.6.2022 a vyplývá z ní, že meziroční vývoj hodnoty akcie dosáhl 8,32 %.
Fond Thein Private Equity SICAV, podfond Industry během tohoto účetního období vydal 176 017 683 kusů investičních akcií třídy IAV a fondový kapitál podfondu se na jedné investiční akcii třídy IAV zvedl z 1 Kč na 1,0832 Kč. Fondový kapitál podfondu k 30.6.2022 činí 195 706 000 Kč a celková aktiva podfondu dosahují 213 161 000 Kč.
“Vydali jsme se cestou, na které chceme transformovat průmysl z konceptu ´fungování ve 20.století´ do konceptu ´Průmysl 4.0´, tedy cestou digitalizace podnikových procesů a zavádění moderních technologií. K tomu jsme se ještě minulý rok začali zajímat o vodíkové technologie. Vidíme, že po světě i v Evropě závratnou rychlostí roste objem investic i projektů, které staví na využití vodíku. I vzhledem k okamžitým synergiím se společnostmi, které již máme v portfoliu, jsou naše ambice vysoké,” vysvětluje Tomáš Budník, šéf investiční skupiny Thein.
Výroční zpráva také připomíná nejdůležitější úspěchy fondu Thein Private Equity SICAV, podfond Industry, v daném účetním období:
  • Byly uvedeny dvě nové značky. Hydrogenic Technology představující vstup do oblasti vodíkových technologií a Lokorent Services představující vstup do sféry dlouhodobého pronájmu lokomotiv v České republice a v Evropě.
  • Společnosti ve fondu dodávají své služby zákazníkům ve dvanácti evropských zemích.
  • Do výrobních společností je úspěšně implementován SAP, který přináší detailní přehledy o pohybu zakázek ve výrobě, vytíženosti strojů a aktuálním stavu položek a materiálu na skladech a zásadně tím usnadňuje každodenní procesy i dlouhodobé plánování.
  • Ve všech společnostech spadajících pod Thein Industry dochází k optimalizaci řízené dokumentace, jejíž důsledkem je standardizace a zvýšení efektivity všech procesů společností
  • Portfolio Thein Industry skýtá celkem pět firem a více než 80 zaměstnanců. Celou výroční zprávu si můžete prostudovat zde. (31.10.2022)