Theodolit

 

Zeměměřický přístroj k vyměřování úhlů, sestrojil r. 1730 Angličan Sisson a zlepšil Angličan Ramsden r. 1787 a Němec Reichenbach r. 1804.