Torpedo

 

Samočinné t. zobrazuje již arabský vojenský spisovatel Hassan Alrammah Nedžm-eddin ve svém rukopisu z r. asi 1285. Několikero druhů t. poháněných raketami (v podobě zajíce, holuba, ryby n. člunku) uvádí ve svém rukopisu z r. 1420 J. Fontana. Po prvé užili torped Angličané r. 1628 při obléhání franc. města La Rochelle a později r. 1694 při obléhání Dieppe. R. 1797 sestrojil velmi účinné t. průkopník paroplavby R. Fulton. Střelné bavlny v t. užili po prvé Rakušané r. 1859 v Benátkách. V 1. 1860 – 64 sestrojil t. podlouhlého doutníkového tvaru rak. nám. kapitán Lupis v. Rammer, jeho vynález financoval řed. loděnice v Rjece, R. Whitehead, po něm dostalo t. název. Bylo vystřelováno šikmo do vody, načež se pohybovalo samo, motorem na stlačený vzduch. Jiný typ torpeda vynalezl r. 1872 Thornycroft. K udržování směru t. užil r. 1898 rakouský nám. poruč. Obry gyroskopu.

Řízení torpeda na dálku radioelektricky zkoušel s úspěchem roku 1905 franc. fyzik Branly.