Továrna budoucnosti

Pracovní role a dovednosti, které budou klíčové ve výrobě v dalším desetiletí
Nové technologie mění firmy a potřebné dovednosti se neustále proměňují. Zrychlující nedostatek lidí s potřebným profilem ohrožuje produktivitu, udržitelnost a růst firem.
Podle nedávného průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebným profilem nemůže 36 % českých firem a 45 % firem globálně obsadit svá volná pracovní místa. Podle dalšího průzkumu z roku 2019 Revoluce dovedností více zaměstnavatelů než kdy dřív, předpokládá, že v důsledku automatizace zvýší nebo zachová počet zaměstnanců – jedná se o zvýšení z 83 % na 87 % globálně a v ČR z 90 % na 94 % za tři roky. Globálně ze 41 % firem, které budou v následujících 2 letech automatizovat některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa a firmy, které zavádějí automatizaci nejintenzivněji, vytvářejí nejvíce pracovních míst. Tato pracovní místa většinou požadují takovou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, které jsou na trhu práce velmi těžko dostupné.
Ve snaze najít praktická řešení nedostatku potřebných dovedností společnost ManpowerGroup ve spolupráci s Institutem pro digitální výrobu (The Digital Manufacturing Institute – MxD) svolala více než 30 akademických, vládních a průmyslových partnerů, aby vytvořili taxonomii, která by definovala budoucí pracovní pozice v digitální výrobě. Tato analýza budoucích potřeb trhu práce, přináší seznam 165 nových datově orientovaných pracovních pozic a detailní rozbor a kompetenční model 20 klíčových výrobních pozic budoucnosti.
„Jsme uprostřed Revoluce dovedností, kde nové technologie přeměňují výrobní průmysl a automatizace ovlivňuje větší potřebu pokročilých pozic. V době rekordního celosvětového nedostatku talentů už firmy nemohou být pouhými spotřebiteli práce. Je potřeba, aby co nejdříve začaly rozvíjet své zaměstnance – učit a rozvíjet takové dovednosti, které budou potřebovat k tomu, aby zůstali co nejdéle zaměstnatelní. Průlom v mobilním připojení, internet věcí, umělá inteligence, robotika, 3D tisk a pokročilé materiály – to vše v horizontu
5-10 let radikálně změní výrobu a výrobní systémy. Tato digitální transformace je hnacím motorem neustálých změn, propojenějšího světa a potřeby nových dovedností,“
říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.
Výroba v čele technologické proměny
Výroba ve 20. století prošla za celou svou dobu mnoha transformacemi – od zefektivňování pohonu a mechanickou automatizaci (1900 – 1970), využití počítačů pro design výrobků a řízení výroby (1970 – 2005), přes integraci různých systémů napříč firmou (2005 – 2020), k inteligentním systémům (masivní rozšíření po roce 2020). „Nyní jsme na vrcholu 3. generace výroby charakterizované transformační silou a rapidním vylepšením softwarů. Došlo k mnohem užšímu propojení systémů a lidí uvnitř firem, ke skokovému zefektivnění procesů a účelnějšímu využívání dat. Očekáváme, že se v blízké budoucnosti budou stroje učit od sebe navzájem a stále dostupnější technologie se stanou katalyzátorem pro novou generaci výroby a pracovních rolí,“ říká Jaroslava Rezlerová.
Dopad změn na výrobní průmysl
Podle zprávy Světového ekonomického fóra (Future of Jobs Report 2018) se očekává se, že téměř polovina pracovních pozic ve výrobě (49 %) se bude muset v následujících 3-5 letech v důsledku digitalizace a automatizace změnit, což bude mít za následek potřebu celkového zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace u 54 % zaměstnanců. Studie předpokládá, že pozice 35 % zaměstnanců budou vyžadovat dodatečné školení v délce 6-ti měsíců, 9 % bude vyžadovat přeškolení trvající 6-12 měsíců 
a u 10 % bude potřeba školení delší, než 1 rok.
Studie společnosti Deloitte říká, že se bude výrobní sektor v příštím desetiletí potýkat s vážnými problémy v důsledku nedostatku zaměstnanců s potřebnými dovednostmi. Došla k závěru, že od nynějška do roku 2028 se neobsadí 2,4 milionu pracovních míst a 5 z 10 otevřených pozic pro kvalifikované pracovníky zůstanou neobsazené kvůli nedostatku lidí s potřebnými dovednostmi.
Analýza budoucích potřeb zpracovatelského průmyslu
Analýza ManpowerGroup a Digital Manufacturing Institute definovala budoucí pracovní pozice v digitální výrobě a přináší seznam 165 datově orientovaných pracovních pozic a 20 klíčových výrobních pozic budoucnosti. Tyto nové pozice jsou jak v oblasti samotné fyzické výroby, tak také v oblasti analýzy dat, řízení a leadershipu v digitální době, zákaznickém servisu, vývoji produktu a služeb, řízení dodavatelských řetězců a dalších rolí spojených s výrobou.
Aktuálně nejžádanější pozice a dovednosti v digitální době
Od roku 2015 vzrůstají pozice vyžadující pokročilé digitální dovednosti – každým rokem
o 45 %. Vzhledem k povaze proměn a potřeb technologií se stávají nejžádanějšími digitálními dovednostmi SixSigma certifikát, CNC, geometrické kótování a geometrická tolerance, znalost CTA a PLC systémů. Mezi celosvětově nejžádanější pozice v digitální výrobě jsou místa servisních techniků, seřizovačů a techniků údržby a strojní automatizace.
Dopad proměn na HR: Velká změna přístupu při výběru zaměstnanců
Management firem musí přehodnotit své strategie a najít nové a alternativní způsoby, jak získat, rozvíjet, motivovat a udržovat dovednosti zaměstnanců, které potřebují. „Jedná se o naprosto nový přístup při zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Již nebude stačit vyinzerovat pozici a na trhu práce „nakoupit“ potřebné zaměstnance, jako tomu bylo doposud. Většina uchazečů o novou práci ani nebude schopna na první pohled posoudit, jestli je daná pozice pro ně zajímavá a zároveň firma nebude schopna podle pouhého životopisu poznat, jestli je uchazeč na danou pozici vhodný. Bude nutné přistupovat novým způsobem k identifikaci schopností lidí a rozpoznání, jakým směrem se pracovník může posunout, přičemž hlavním kritériem výběru zaměstnance by měla být jeho schopnost učit se novým věcem,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.
Kompletní výpis 165 výrobních pozic budoucnosti, detailní kompetenční modely 20 klíčových pozic, detaily průzkumů a další analýzy najdete na stránkách https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/tovarna-budoucnosti/. (27.9.2019)