Trakař a kolečko

 

Nejsou ze starověku známy. Nejstarší vyobrazení je z r. 1393 ve francouzském rukopisu Le ménagerie de Paris, jakémsi poučení pro mladé hospodyně.