Transmise

 

Nekonečné lano n. řemen k převodu pohybu otáčivého se vyskytuje po prvé v rukopisu tzv. Anonyma husitských válek (kol r. 1420), a to i s napínacími kladkami. V technických spisech o strojích ze 16. a 17. století se vyskytují t. dosti zřídka. Drátěných lan se začalo užívat od padesátých let min. století přičiněním alsaského inženýra Ch. F. Hirna.