Tréninky kybernetické bezpečnosti v centru innogy SE

innogy SE a CyberGym budou společně dodávat tréninky kybernetické bezpečnosti v tréninkovém centru innogy SE ve Frankfurtu nad Mohanem. Digitální útoky: síťoví operátoři získají možnost trénovat proti kybernetickým útokům. Tréninkové kurzy pro energetické společnosti, municipalitní firmy a bezpečnostní autority.
innogy SE a CyberGym Europe se v Essenu v Německu dohodly na společných dodávkách tréninků kybernetické bezpečnosti v tréninkovém centru innogy, které bude založeno ve Frankfurtu nad Mohanem. Provoz centra bude zahájen v průběhu letošního roku. V tréninkovém centru se budou zaměstnanci dodavatelských energetických firem učit správně identifikovat útoky na citlivou energetickou infrastrukturu a následně se jim bránit. Kromě trénování zaměstnanců skupiny innogy, bude centrum umožňovat trénink i dalším síťovým operátorům, municipalitním firmám a bezpečnostním autoritám. innogy a CyberGym tak nabízí unikátní tréninky, plně přizpůsobené specifickým potřebám každé z trénovaných organizací.
Kybernetické útoky jsou možná tou nejrychleji rostoucí hrozbou, které v dnešní době firmy čelí. Dle Strategie kybernetické bezpečnosti německého Spolkového ministerstva vnitra, je úroveň rizika charakterizována stále se zvyšující komplexností technologií a neustále se měnícími hrozbami. Jako operátoři kritické infrastruktury stojí dodavatelé energií v tomto ohledu před specifickou výzvou. Pokud by útoky na elektrárny nebo na rozvodnou síť byly úspěšné, následky by byly velice vážné. Kybernetické útoky na sítě energetických distribucí by tak mohly zcela ochromit mnoho oblastí veřejného života i soukromého života občanů. Z tohoto důvodu se kybernetická bezpečnost stala důležitou položkou v agendě dodavatelů energií na celém světě.
CyberGym je jedním z hlavních izraelských dodavatelů kurzů a tréninků kybernetické bezpečnosti pro kritickou infrastrukturu; innogy je největším operátorem energetických sítí v Německu. Hildegard Müllerová, COO sítě a infrastruktury v innogy SE je ze spolupráce těchto dvou společností nadšená: "S centrem Cyber Range-E bude innogy nabízet nejmodernější tréninkovou akademii k včasné identifikaci hrozeb, testovat patřičná ochranná a obranná opatření a cvičit se v reakcích na případný vážný kybernetický útok. Přispíváme tak velkou mírou k bezpečnosti kritické energetické infrastruktury."
Pro Floriana Haackeho, ředitele Group Security v innogy SE je tréninkové centrum důležité z důvodu schopnosti efektivní obrany proti digitálním útokům na energetické sítě: "Počet útoků se neustále zvyšuje. A komplexnost takových incidentů roste. Prostředí umožňující aktivní trénink nám umožní emulovat komplexní kybernetické útoky, a tak s využitím skutečných, reálných scénářů trénovat zaměstnance energetických firem a bezpečnostních autorit."
Martin Uher, předseda představenstva CyberGym Europe: "Lidský faktor je stále tím nejslabším článkem v obraně. Firmy si musí uvědomit, že za bezpečnost firemních dat nejsou zodpovědní jen IT profesionálové, a že je nutné se připravovat právě formou intenzivních tréninků. O naši unikátní expertízu v této oblasti se umíme podělit s experty a firemními technology po celém světě. Tato spolupráce s innogy je dalším krokem ke splnění vize CybeGym o založení globální sítě pro tréninky kybernetické obrany, která bude sloužit kritickým infrastrukturám globálně."
Tréninkové curriculum je ve shodě s doporučeními Směrnice evropské komise Network and Information Security Directive (NIS). Po absolvování kurzů v curriculu budou účastníci splňovat požadavky Katalogu IT bezpečnosti německé Federální agentury (German Federal Network Agency) dle §11 (1a) zákona o energetickém průmyslu. (16.5.2018)