Třetí čtvrtletí - nejrychleji rostly tržby v informačních a komunikačních činnostech

Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily reálně o 2,8 %, stejně jako bez očištění. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %.
Mezičtvrtletně se tržby ve službách ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 0,5 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce kromě profesních, vědeckých a technických činností.
Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní ve 3. čtvrtletí 2018 i 2017) zvýšily o 2,8 %, stejně jako bez očištění. Nejvýrazněji rostla sekce informačních a komunikačních činností následovaná sekcí dopravy a skladování. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:
  • v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 4,8 %. Nejvíce vzrostly tržby objemově nejmenší vodní dopravě (o 12,6 %), a to zejména vlivem provozování vodní dopravy mimo území ČR. Zvýšení tržeb zaznamenala dále letecká doprava (o 11,7 %), pozemní a potrubní doprava (o 5,2 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 3,8 %). Naopak pokles tržeb vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 3,5 %);
  • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 0,9 %. Ve stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 2,0 %, naproti tomu v ubytování došlo k poklesu tržeb o 1,3 %;
  • v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 6,5 %. Dvouciferný růst tržeb vykázaly tvorba programů a vysílání (o 14,2 %) a vydavatelské činnosti (o 11,6 %). Tržby vzrostly také činnostem v oblasti informačních technologií (o 8,8 %), informačním činnostem (o 8,7 %) a telekomunikačním činnostem (o 1,8 %). Již druhé čtvrtletí v řadě byl zaznamenán pokles tržeb v tzv. filmovém průmyslu (nyní o 4,1 %);
  • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,5 %. Pokles zaznamenaly jak tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 3,3 %), tak i tržby v objemově významnějším pronájmu nemovitostí (o 1,0 %);
  • v profesních, vědeckých a technických činnostech tržby klesly o 0,7 %. V této sekci rostly tržby nejvíce právním a účetnickým činnostem (o 4,2 %) a ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 2,9 %), kam se řadí například překladatelské či fotografické služby, zprostředkovatelské činnosti, designerské služby nebo činnosti stavebního dozoru. Naopak meziroční pokles tržeb vykázaly architektonické a inženýrské činnosti (o 4,7 %), činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 2,2 %) a reklamní agentury a průzkum trhu (o 2,2 %);
  • v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 3,1 %. Nejvýrazněji se nárůst projevil v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 9,0 %). Vyšších tržeb dosáhly rovněž administrativní a kancelářské činnosti (o 4,4 %), agentury práce (o 3,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,8 %) a cestovní agentury (o 1,1 %). Jediným odvětvím této sekce, ve kterém tržby meziročně klesly, jsou bezpečnostní a pátrací agentury (o 2,0 %).
(8.11.2018)