Třetí Evropský týden odborných dovedností propagující odborné vzdělávání a přípravu v Evropě

Prostřednictvím Evropského týdne chce Evropská komise jednak zvýšit povědomí o široké škále příležitostí spojených s odborným vzděláváním a přípravou, jednak povzbudit více lidí k tomu, aby se zapojili a dozvěděli se, co tento typ vzdělávání může nabídnout. V letošním ročníku bude důležitým tématem i budoucnost, potažmo digitalizace a internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy. V rámci kampaně se v několika členských státech konají zahajovací akce a Dny zaměstnavatelů.
V návaznosti na úspěch předchozích dvou ročníků organizuje Evropská komise ve spolupráci s rakouským předsednictvím třetí Evropský týden odborných dovedností, který proběhne od 5. do 9. listopadu 2018 ve Vídni.
Pod heslem „Objevte svůj talent“ se pak až do prosince 2018 bude po celé Evropě konat více než 1 000 akcí, na kterých budou mít tisíce mladých lidí možnost získat více informací o odborném vzdělávání a přípravě a o pracovních příležitostech, jež tento typ vzdělávání nabízí. Cílem iniciativy je propojit příslušné vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti, veřejné orgány, obchodní organizace a odbory s širokou veřejností a zvýšit povědomí o výhodách odborného vzdělávání a přípravy.
Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thysennová k tomu uvedla: „Jsme rádi, že můžeme již třetím rokem v řadě ukázat, že odborné vzdělávání a příprava vedou k zajímavé a naplňující profesní dráze ve všech oblastech života, jmenujme například povolání pilota, filmaře či leteckého technika. V rámci odborného vzdělávání či učňovské přípravy navíc lidé získávají takové dovednosti, které odpovídají potřebám trhu práce ve 21. století, proto mě velmi těší, že opět využíváme příležitosti, abychom představili tyto výhody po celé Evropě.“
Heinz Faßmann, rakouský spolkový ministr pro vzdělávání, vědu a výzkum, doplnil: „Rakouské předsednictví se s potěšením ujalo spolupořadatelství třetího ročníku Evropského týdne odborných dovedností, který se poprvé uskuteční mimo Brusel. Díky tomu, že si studenti mohou vybrat mezi duálním systémem odborného vzdělávání a systémem čistě školní výuky, představuje odborné vzdělávání a příprava velmi ceněnou a žádanou součást rakouského školství. Evropský týden odborných dovedností pak nabízí jedinečnou příležitost, jak přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy dále zvýšit.“
„Zavedený a fungující systém odborného vzdělávání a přípravy je nejen důležitým faktorem pro hospodářský rozvoj, ale nabízí také mladým lidem stabilní základ pro úspěšnou profesní dráhu. Proto je třeba tento typ vzdělávání podporovat a Evropský týden odborných dovedností v tomto ohledu představuje účinný nástroj. Rakouské předsednictví je tudíž hrdé na to, že může celý týden stát v centru evropské politiky v této oblasti,“ uzavírá rakouská spolková ministryně pro digitalizaci a hospodářství Margarete Schramböcková.
Odborné vzdělávání a příprava: inteligentní volba pro budoucnost
Evropský týden odborných dovedností má za cíl ukázat, že odborné vzdělávání a příprava jsou pro mladé i dospělé lidi inteligentní volbou vedoucí k vysoké úrovni vzdělávání, kvalitním pracovním místům a vyšší zaměstnatelnosti. Tímto způsobem akce přispívá k agendě dovedností pro Evropu a k zavádění evropského pilíře sociálních práv. Prostřednictvím Evropského týdne chce Evropská komise jednak zvýšit povědomí o široké škále příležitostí spojených s odborným vzděláváním a přípravou, jednak povzbudit více lidí k tomu, aby se zapojili a dozvěděli se, co tento typ vzdělávání může nabídnout. V letošním ročníku bude důležitým tématem i budoucnost, potažmo digitalizace a internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy.
V rámci kampaně se v několika členských státech konají zahajovací akce a Dny zaměstnavatelů. Kromě toho bylo v zájmu zvýšení povědomí o této iniciativě jmenováno 26 vnitrostátních a celounijních „ambasadorů“. V neposlední řadě budou během Evropského týdne uděleny ceny excelence v odborném vzdělávání a přípravě.
Evropský týden odborných dovedností je pořádán za rozsáhlé účasti a podpory Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)  a Evropské nadace odborného vzdělávání.
Souvislosti
Základní údaje o odborném vzdělávání v Evropě (zdroj: Eurostat):
  • 49 % studentů ve vyšším sekundárním vzdělávání v Evropě se účastní vyššího sekundárního odborného vzdělávání a přípravy (2016),
  • míra zaměstnanosti čerstvých absolventů odborného vzdělávání a přípravy [1] v Evropě činí 74,8 % (2017),
  • procentní podíl dospělých s nízkou kvalifikací [2] v Evropě díky pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) trvale klesá, ale je stále příliš vysoký. V roce 2017 činil 22,5 %,
  • 10,9 % obyvatel Evropy se účastní vzdělávání dospělých (2017).
O Evropském týdnu odborných dovedností:
První ročník Evropského týdne odborných dovedností se konal v roce 2016. V roce 2017 se v rámci druhého ročníku konalo po celé Evropě více než 1 585 akcí, jež oslovily 1 milion lidí. (31.10.2018)