Třetí vlna ekologizace elektráren probíhá. Do zlepšení parametrů ČEZ investuje odhadem až 10 miliard korun

ČEZ postupně ekologizuje elektrárny, tak aby byly co nejlépe připraveny na nová evropská pravidla. Instalace moderních technologií již byly či budou provedeny například na elektrárnách Ledvice, Tušimice, Prunéřov, Počerady, Dětmarovice a v teplárnách Mělník, Dvůr Králové, Poříčí a Hodonín.
Nová evropská pravidla BAT, která zvyšují požadavky na provoz zdrojů, začnou platit v polovině roku 2021 a ČEZ dělá vše pro to, aby na ně byl dostatečně připraven. Pravidla se týkají emisí dusíku, tuhých znečišťujících látek, síry, oxidu uhelnatého nebo rtuti.
Současná vlna modernizace a ekologizace elektráren ČEZ navazuje na dvě předchozí. První proběhla v letech 1992–1998 a ČEZ tehdy odsířil 5 930 MW výkonu v uhelných elektrárnách a dalších přibližně 500 MW vybavil moderními fluidními kotli. Šlo tehdy o patrně vůbec nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický program v Evropě. Celkem bylo do modernizace, odsíření a dalších opatření uhelných elektráren tehdy investováno 111 miliard korun. Druhá vlna modernizace uhelných zdrojů ČEZ za více než 100 miliard korun proběhla v letech 2008–2017.
„Emise oxidu siřičitého díky našim dosavadním investicím dosud klesly o 98 %, popílku o 99 % a emise oxidu dusíku o 86 %. Plníme všechny zákonné limity a připravujeme se nyní pečlivě i na ty budoucí. Investice do plnění evropských limitů od roku 2021 se pohybují v horizontu 10 miliard korun,“ říká člen představenstva a ředitel divize výroba Ladislav Štěpánek.
ČEZ v rámci ekologizaci na pravidla IED provedl na řadě elektráren opatření na snížení emisí tuhých znečišťujících látek, síry i dusíku.
Schválené Závěry o BAT přinášejí vedle zpřísněných limitů pro řadu dosud sledovaných látek ale také zavedení nových velmi přísných limitů pro rtuť, které dosud neexistovaly. Tam bude ČEZ žádat o krátkodobé výjimky, tak aby mohly elektrárny a teplárny fungovat a nemusely být v roce 2021 vypínány.
Důvodem žádosti o výjimky je to, že ČEZ musel nejprve vůbec najít spolehlivou metodu kontinuálního měření rtuti a posléze i společně s externími partnery navrhnout a připravit technické řešení její redukce. ČEZ kvůli tomu rozběhl v předchozích letech za pomoci univerzit, a jiných výzkumných institucí rozsáhlý program výzkumu a vývoje nejefektivnější technologie na snížení emisí rtuti. Náklady na tento výzkumný program se pohybovaly v řádu stovek milionů korun.
„Budoucí celoevropský limit pro rtuť je sedm tisícin miligramu, tedy sedm milióntin gramu v jednom metru krychlovém. To je něco 10 krát menší než je zrnko jemně mleté soli. Nejdřív bylo nutné se naučit takto malé množství vůbec měřit. Není to úplně jednoduché a dělali jsme velké množství zkoušek. Následně jsme přistoupili k testováním technologií. Problém ale je, že neexistuje jedno řešení pro všechny elektrárny. Pro laika je hnědé uhlí jako hnědé uhlí, ale každé má jiný obsah síry, jiný obsah popela a jiný obsah rtuti,“ vysvětluje Štěpánek.
Další komplikací bylo to, že nové a v praxi nevyzkoušené metody redukce rtuti se nesměly negativně projevit na dosavadních ověřených technologiích zachytávání jiných látek, což některé postupy omezilo.
Výzkumný projekt měl nakonec pozitivní výsledek. V případě elektrárny Ledvice 3 a tepláren Poříčí, Hodonín nebo Trmice tak nebude muset ČEZ o výjimky na rtuť žádat. V některých případech byla aplikována technologie dávkování aktivního uhlí, na které se rtuť váže, v jiných metoda tkaninových filtrů. V teplárně v Mělníku se nyní testuje aplikace technologie GORE. Otestované technologie však musí ČEZ jako sektorový zadavatel také pro všechny své provozy nyní vysoutěžit od dodavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž se celý proces prodlouží.
„Výjimky ČEZ ze zásady využívá jen v ojedinělých případech, a to jen na co nejkratší a nezbytně nutnou dobu. Chápeme, že výjimky musí být přiměřené,“ vysvětluje Štěpánek. „Hledání způsobů spolehlivého měření a testování technologií nám zabralo tři ze čtyř let od schválení pravidel BAT. Samotná soutěž na dodávku technologií potrvá zhruba rok a někdo se může odvolat. Není tedy možné pro všechny naše zdroje toto realisticky zvládnout, proto žádáme o výjimky. Navíc dodavatelské kapacity těchto nových technologií neumožňují instalovat tato řešení na našich elektrárnách okamžitě, ale je to nutné to rozložit v čase. Snažíme se ale zajistit dodávky garantovaných technologií co nejdříve,“ dodává Štěpánek.
Krátkodobě požádá ČEZ o výjimku i u limitu prachu pro Elektrárnu Tušimice (místo 8 tisícin miligramu 10 u průměrného ročního limitu a místo 14 tisícin miligramu u průměrného denního limitu 18 tisícin miligramu) a u emisí dusíku a síry pro Teplárnu Trmice, ve které nyní probíhá rozsáhlá ekologizace. Podobně u kotlů Elektráren Mělník 2 a 3, kde bude probíhat přestavba na čistě teplárenský provoz, bude požádáno o krátkodobou výjimku z limitů dusíku.
ČEZ v těchto dnech podává žádosti o výjimky na příslušné úřady. S instalací většiny ekologizačních opatření počítá ČEZ v letech 2022 a 2023 s tím, že platnost poslední z výjimek by skončila v polovině roku 2025. (5.3.2020)