Třetina Evropanů nemohla odjet ani na týdenní dovolenou

Týdenní dovolenou mimo domov si v roce 2018 nemohlo zaplatit 28,3 % populace Evropské unie starší 16 let. Finančně nedostupná byla především pro obyvatele Balkánu a východního Středomoří. Od roku 2013 se přitom tento podíl v EU snížil o 11,2 procenta.
Kdo si mohl dovolit vycestovat?
Z osmadvaceti členských států EU na tom byli nejhůře obyvatelé Rumunska (58,9 %), Chorvatska (51,3 %, předběžné údaje), Řecka (51,0 %) a Kypru (51,0 %, předběžné údaje). Členskými státy EU s nejnižším podílem osob, které si loni týdenní dovolenou nemohly dovolit, byly Lucembursko (10,9 %, 2017) a Švédsko (9,7 %). Z finančních důvodů si odpočinek na poznávacích nebo pobytových zájezdech v tuzemsku nebo zahraničí muselo odepřít i 20,7 procenta populace České republiky.
Mezi lety 2013 až 2018 poklesl podíl obyvatelstva, které nemělo prostředky na týdenní dovolenou, nejvíce v Bulharsku (a to o 35,8 procentního bodu) a v Polsku (o 26 procentních bodů). Řecko bylo jediným členským státem Unie, ve kterém se podíl v tomto pětiletém období zvýšil, když v roce 2018 vzrostl o dva procentní body na 51,0 %. V ČR se tento podíl snížil o 18,8 procentního bodu. (30.9.2019)