Trh s dřevní štěpkou se dočkal certifikace. GoodChips pomůže i českému exportu

GoodChips je první mezinárodní certifikace kvality pro dřevní štěpku. Certifikační systém vyvinulo Evropské sdružení pro biomasu (Bioenergy Europe), u nás ho spravuje Klastr Česká peleta. Očekává se, že standardům GoodChips se brzy přizpůsobí většina prodejců dřevní štěpky, a kvalita tohoto dřevního paliva se tak plošně zvýší, stejně jako se to stalo u dřevních pelet s certifikací ENplus.
Dřevní štěpka patří v Evropě k nejoblíbenějším palivům - tvoří 50 % veškeré pevné biomasy, která se každoročně využije pro energetické účely. Přestože se celosvětově obchoduje se štěpkou už řadu desetiletí, až dosud nevznikl spolehlivý systém pro kontrolu její kvality. Na dlouhodobou poptávku v tomto směru odpovídá právě systém GoodChips. Přichází s jasnými standardy kvality, které se brzy stanou společným rámcem pro všechny hráče na trhu s dřevními palivy. Prodejci i obchodníci nyní budou hovořit stejným jazykem, což prospěje mezinárodnímu obchodu se štěpkou a otevře nové možnosti pro export v řadě zemí, včetně Česka.
Výrobcům a obchodníkům ovšem certifikace přinese více než navýšení prodejů. Známka GoodChips znamená jasnou konkurenční výhodu a je objektivním dokladem profesionality a uvědomělého přístupu k byznysu. Na rozdíl od pochybných reklamních hesel, GoodChips nabízí objektivní garanci kvality, a tedy má nesrovnatelně větší efekt při získávání nových klientů i udržování dobrého vztahu se stávajícími zákazníky. „Pro majitele našich kotlů HAMONT je kvalita dřevní štěpky významným faktorem z pohledu efektivity spalování a ekonomiky provozu. Standardizace paliva přispěje k rozšíření používání štěpkových kotlů pro širokou veřejnost," potvrzuje Martin Wetter, jednatel firmy CSTfire s.r.o.
Dalším aspektem důležitým pro certifikované výrobce je systém managementu kvality, který zavádí systém GoodChips. Standardizovaná procedura kontroly kvality již existuje v systému ENplus pro dřevní pelety, kde si ji výrobci velmi pochvalují. Umožňuje adekvátně reagovat na otázky týkající se dlouhodobého udržování kvality dodávek, což je klíčové téma pro koncové zákazníky. Certifikovaný systém managementu kvality znamená méně zásahů do výrobního procesu a mnohem méně stížností na kvalitu, což dlouhodobě snižuje výrobní náklady. 
Na míru všem stranám
Certifikační systém GoodChips je výsledkem úzké spolupráce se všemi stranami v daném odvětví, od producentů a obchodníků s dřevní štěpkou, přes výrobce kotlů až po koncové zákazníky. Systém GoodChips tak garantuje, že celé schéma a jeho požadavky přesně odrážejí to, co si trh jako celek žádá. Výsledkem je komplexní schéma o dvanácti bodech (osm pro dřevní štěpku a čtyři pro drcené dřevo), které odpovídá potřebám domácích kotelen i průmyslových podniků.
Nezávislé a důvěryhodné informace pro koncové zákazníky
Zavedení certifikace GoodChips je dobrou zprávou i z pohledu koncového spotřebitele. Především, certifikaci GoodChips uděluje výrobcům třetí strana, tedy posouzení provádějí externí certifikační subjekty s akreditací pro GoodChips, a to naprosto nezávisle nejen na mezinárodním vedení GoodChips, ale také sobě navzájem. Za druhé, GoodChips kontroluje parametry, jako je obsah popela nebo velikost frakce štěpky. Kdo tedy bude spalovat jen certifikovanou štěpku, udrží svůj kotel v dobré kondici bez nutnosti velké údržby po mnohem delší dobu, než když dochází ke spalování necertifikované štěpky. Shrnuto a podtrženo, jakmile zjistíte, která třída GoodChips vyhovuje konkrétnímu kotli, už jen plníte zásobník a užíváte si možností, které vám dává váš zdroj tepla. GoodChips tak značně zjednodušuje proces nákupu paliva, protože poskytuje nezávislé a důvěryhodné informace o štěpce, kterou kupujete.
Vše řídí zavedený tým známý z ENplus
Systém GoodChips řídí tým, který stojí rovněž za úspěchem celosvětově nejrozšířenější certifikace dřevních pelet ENplus, v České republice je to Klastr Česká peleta. „Zkušenosti, které jsme posbírali za posledních sedm let v odvětví pelet, byly nedocenitelné při vývoji nového certifikačního systému GoodChips,“ říká předseda Klastru Ing. Vladimír Stupavský. Synergie mezi oběma schématy jde ovšem ještě dál. Nabízí konkrétní finanční výhody společnostem, které se stanou držiteli obou certifikací, například zásadní úspory při kontrolách a testech, které lze provádět souběžně.
Správný krok s ohledem na budoucí regulace
Řadu let se celé odvětví bioenergetiky zabývá tématem emisí. I zde sehraje GoodChips do budoucna důležitou roli. Praxe se zatím zabývá pouze otázkou, jak emise ovlivňuje konstrukce spalovacího zařízení, proto se snahy o regulaci doposud soustředily především na tento aspekt (například směrnice o Ekodesignu). Nyní se ovšem za důležitou stránku považuje i kvalita paliva. V následujících letech se očekává přijetí legislativy týkající se kvality paliv z biomasy a budou nastaveny limitní hodnoty parametrů, jako jsou například vlhkost nebo velikost částic. Až k tomuto dojde, držitelé certifikace GoodChips budou mít zjevně velký náskok před konkurencí. (3.6.2019)