Tři čtvrtiny Čechů ušetří každý měsíc alespoň nějaké peníze

Průměrný Čech uspoří měsíčně 4 004 korun
Necelé tři čtvrtiny (72 %) českých obyvatel dále tvrdí, že se jim podaří každý měsíc ušetřit alespoň určitou část peněz. Naopak úvahu o přestěhování do jiné země z důvodu tíživé finanční situace uvádí 8 % Čechů. Vyplývá to z nové Zprávy o platebním chování spotřebitelů za rok 2018, kterou pro Českou republiku z evropského reportu každý rok zpracovává společnost Intrum, a kterého se zúčastnilo 24 698 spotřebitelů ze 24 zemí Evropy.
Česká republika je v evropském srovnání těsně za Švédskem, zemí s nejvyšším podílem spořivosti a hospodárnosti. Zatímco v severské zemi je schopno každý měsíc ušetřit určitou částku 74 % obyvatel, měsíční úsporu u nás uvádí 72 % obyvatel. Obě tyto hodnoty jsou vysoko nad evropským průměrem, který v letošním roce činí 59 %. Průměrnou částkou, kterou je schopen každý měsíc obyvatel České republiky ušetřit, je 4 004 Kč, přičemž celkem 76 % Čechů si úspory dává stranou v první řadě kvůli nečekaným výdajům. Mezi další důvody spoření patří cestování (37 %), ztráta zaměstnání (28 %) anebo podpora dětí a vnoučat.
Meziroční srovnání důvodů, kvůli kterým si Češi spoří
Z důvodu nepříznivé finanční situace či za vidinou lepšího výdělku zvažuje přestěhování do zahraničí pouhých 8 % českých respondentů, přičemž evropským průměrem je hodnota 18 %. Takto nízký podíl byl zaznamenán pouze u našich jižních sousedů v Rakousku, kde se podíl respondentů uvádějících tuto skutečnost rovná také 8 %. „Výsledky našeho průzkumu zcela jednoznačně prokazují pozitivní trend růstu české ekonomiky, který je podpořen již známým faktem o dobré platební morálce Čechů v případě hrazení svých závazků. Dalším důkazem je nesporně nejnižší podíl respondentů s chutí vycestovat za prací a lepšími podmínkami do zahraničí. Zároveň se pozitivně projevuje tradiční spořivost, dle výsledků průzkumu jsou Češi v tomhle ohledu evropskou špičkou. Zajímavým zjištěním je rostoucí zájem o moderní platební metody, kdy 40 % českých respondentů uvedlo, že nákupy online jsou u nich prioritou.“ uvádí Karol Jurák, výkonný ředitel společnosti Intrum.
S názorem, že česká ekonomika je na vzestupu, souhlasí aktuálně 46 % obyvatel naší země. V současnosti se jedná o nejvyšší podíl respondentů s takovým ekonomickým optimismem ze všech dotazovaných evropských zemí. S růstem ekonomiky se v celoevropském průměru ztotožňuje pouze každý třetí Evropan (30 %). Podle průzkumu nemá svou finanční situaci pod kontrolou pouze jeden z deseti Čechů (11 %).  To představuje nejnižší podíl respondentů ze všech dotazovaných evropských zemí. I zde je na tom Česká republika v otázce finančního vyžití nejlépe ze všech evropských respondentů zahrnutých do průzkumu. Pro srovnání, evropský průměr všech evropských respondentů uvádějících, že nemají svou finanční situaci pod kontrolou, činí 18 %. (30.11.2018)