Trouby a trubice dřevěné

 

Bambusové dmuchavky jsou známy ze staroegyptského reliefu z pol. 15. století př. Kr. Nejstarší dosud známé dřevěné trouby, vyhloubené z plných kusů, byly objeveny r. 1907 ve zřídle ve sv. Mořici ve Švýcarsku; podle hrubého opracování jich a z jiných okolností se usoudilo, že pocházejí z doby kol r. 1000 př. Kr. O vodovodních d. t. se zmiňuje Plinius st. kol r. 65 po Kr. V rukopisu tzv. Anonyma husitských válek je zobrazeno primitivní vyvrtávací zařízení na d. t., které se udrželo dlouhé věky téměř nezměněno.