Tržby maloobchodu dlouhodobě rostou

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v srpnu zvýšily reálně o 4,6 %, bez očištění o 3,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,1 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v srpnu reálně o 0,1 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,0 %, za pohonné hmoty o 0,5 %, zatímco za potraviny klesly o 1,0 %.
Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,6 %, v tom za nepotravinářské zboží o 8,4 %, za pohonné hmoty o 2,3 % a za potraviny o 1,1 %. V srpnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v srpnu 2018.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,6 %, za potraviny 
a pohonné hmoty se zvýšily shodně o 1,0 %.
V internetovém a zásilkovém obchodě pokračoval dlouhodobý růst prodeje (tentokrát o 14,6 %). Vyšší tržby zaznamenaly specializované prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 8,0 %), s počítačovým a komunikačním zařízením 
(o 7,5 %), s oděvy, obuví a s výrobky pro domácnost (shodně o 6,5 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 3,2 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 1,3 %. Naopak specializované prodejny s potravinami vykázaly pokles o 2,7 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s pohonnými hmotami, s oděvy 
a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel reálně meziměsíčně klesly o 0,9 % stejně jako meziročně očištěné tržby o kalendářní vlivy. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,0 %, v tom za opravy motorových vozidel o 6,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,3 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases. (8.10.2019)