Tržby maloobchodu se vrátily k růstu, naopak v prodeji motorových vozidel přetrval meziroční pokles

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červenci zvýšily reálně o 1,9 %, bez očištění o 3,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,8 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červenci reálně o 1,8 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 7,6 %, za nepotravinářské zboží o 1,3 % a za potraviny o 0,8 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v červenci 2020 i 2019) zvýšily o 1,9 %2), přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,9 %, naopak za potraviny klesly o 2,2 % a za pohonné hmoty o 0,1 %.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,0 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,9 % a za potraviny o 0,4 %2), naopak za pohonné hmoty klesly o 0,1 %.
K celkovému růstu přispěl nejvíce prodej přes internet a zásilkovou službu (růst tržeb o 20,9 %). Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci vzrostly o 10,1 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 10,0 %, s výrobky pro domácnost o 7,3 % a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 2,8 %. Naopak nižší tržby vykázaly prodejny s oděvy a obuví (o 2,4 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 0,8 %, naopak specializované prodejny s potravinami zaznamenaly pokles o 6,7 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,1 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly reálně meziměsíčně o 8,8 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 10,5 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 10,5 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 6,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 11,6 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.
ČSÚ upozorňuje, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.
ČSÚ velice děkuje všem respondentům, kteří data i v současné nelehké situaci poskytli, a umožnili tak zpracovat výsledky. (4.9.2020)