Tržby maloobchodu v červnu vzrostly

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu zvýšily reálně o 7,1 %, bez očištění o 7,2 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,6 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červnu reálně o 0,6 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 3,7 %, za potraviny o 0,4 % a za nepotravinářské zboží o 0,1 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v červnu 2021 i 2020) zvýšily o 7,1 % přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,9 %, za pohonné hmoty o 6,6 % a za potraviny o 3,3 %.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,2 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,9 %, za pohonné hmoty o 6,6 % a za potraviny o 3,5 %.
Zvýšení prodeje zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. Tržby se zvýšily specializovaným prodejnám s počítačovým a komunikačním zařízením (o 24,0 %), s kosmetickým a toaletním zbožím (o 11,4 %), s oděvy a obuví (o 10,8 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 7,0 %), s výrobky pro domácnost (o 6,8 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 0,2 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se prodej zvýšil o 3,6 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 2,2 %. Internetové obchody zaznamenaly meziroční růst tržeb o 14,5 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 102,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, farmaceutického a zdravotnického zboží a potravin. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků a počítačového a komunikačního zařízení. 
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly reálně meziměsíčně o 2,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 15,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 15,7 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 17,7 % a za opravy motorových vozidel o 8,7 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.
Za celé 2. čtvrtletí 2021 se v maloobchodě kromě motorových vozidel tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 7,2 %, bez očištění o 8,1 % (ve 2. čtvrtletí 2021 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o dva pracovní dny více). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 12,4 %, pohonných hmot o 11,3 % a potravin o 1,5 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 37,0 %, bez očištění o 39,9 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 43,5 % a za opravy motorových vozidel o 27,5 %. (6.8.2021)