Tržby ve službách rostly

V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,5 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %.
Mezičtvrtletně tržby ve službách v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 1,2 %. Největší růst vykázalo odvětví administrativních a podpůrných činností, naopak pokles vykázalo pouze odvětví ubytování a stravování.
Meziročně se tržby zvýšily reálně o 12,5 %. Meziroční nárůst zaznamenala všechna odvětví služeb.
„Oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku se tržby více než dvojnásobně zvýšily cestovním agenturám, kancelářím, rezervačním a souvisejícím činnostem a také v odvětví ubytování, což souvisí s loňskou nízkou srovnávací základnou ovlivněnou protiepidemickými opatřeními. Úrovně tržeb z prvního čtvrtletí roku 2020 však zatím nedosáhly,“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.
V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:
v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 14,3 %. Nejvyššího meziročního růstu tržeb dosáhla letecká doprava (o 82,9 %). Dvouciferným tempem rostly také tržby skladování a vedlejších činností v dopravě (o 16,9 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy (o 14,1 %). Naopak nižší tržby vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 4,3 %) a vodní doprava (o 10,2 %);
v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 105,9 %. Růst byl ovlivněn především vývojem v objemově významnějším stravování a pohostinství (růst o 88,5 %), přestože tržby za ubytování vzrostly o 206,8 %;
v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 3,7 %. Dvouciferný růst zaznamenal hudební a filmový průmysl, a to o 72,1 %. Tržby se zvýšily také činnostem v oblasti informačních technologií (o 5,9 %) a vydavatelským činnostem (o 1,7 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly telekomunikační činnosti (o 0,2 %) a informační činnosti (o 1,8 %), které zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting. Nižší tržby vykázala i tvorba programů a vysílání (o 5,5 %);
-  v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 3,0 %;
-  v profesních, vědeckých a technických činnostech vzrostly tržby o 11,4 %. Největší růst tržeb vykázaly architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 26,0 %), právní a účetnické činnosti (o 8,9 %), činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 7,3 %. Tržby vzrostly také u ostatních profesních, vědeckých a technických činností o 5,8 % a reklamních agentur a průzkumu trhu o 1,7 %;
v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 15,5 %. Největší nárůst zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti (o 198,7 %) a to zejména díky proticovidovým opatřením v roce 2021. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání vzrostly o 12,4 %, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 8,8 %, bezpečnostní a pátrací agentury o 7,5 % a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 7,4 %. Naopak meziroční pokles zaznamenaly agentury práce (o 9,9 %). (11.5.2022)