Tržby ve službách v roce 2021 vzrostly o 7,3 %

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,8 %, bez očištění o 13,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,6 %.
Za celý rok 2021 se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 7,2 %, bez očištění o 7,3 %. Nízká srovnávací základna roku 2020 se projevila ve vysokém růstu tržeb některých odvětví.
Vývoj ve 4. čtvrtletí 2021
Mezičtvrtletně tržby ve službách ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 2,6 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala všechna odvětví služeb. Největší růst vykázalo odvětví dopravy a skladování.
Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy vzrostly o 12,8 %. Meziroční nárůst zaznamenala všechna odvětví služeb.
Meziročně bez očištění se tržby zvýšily o 13,4 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:
► v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 16,6 %. Dvouciferný růst zaznamenala letecká doprava (o 98,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 29,6 %). Tržby se zvýšily také pozemní a potrubní dopravě (o 8,3 %) a vodní dopravě (o 2,9 %). Pokles tržeb vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 0,6 %);
► v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 88,6 %. Výrazněji se zvýšily tržby v ubytování (o 134,7 %) než ve stravování a pohostinství (o 77,3 %);
v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 7,3 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhl filmový a hudební průmysl (o 95,6 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také telekomunikační činnosti (o 9,7 %), vydavatelské činnosti (o 6,1 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,2 %) a informační činnosti (o 3,1 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Naopak tvorbě programů a vysílání se tržby snížily o 0,2 %;
► v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 3,6 %. Nárůst tržeb o 6,0 % vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí. Pronájem nemovitostí zaznamenal růst o 2,9 %;
v profesních, vědeckých a technických činnostech2) vzrostly tržby o 9,7 %. Největší růst tržeb vykázaly činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 20,0 %, architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 11,3 %). Tržby právních a účetnických činností vzrostly o 8,1 %, reklamních agentur a průzkumu trhu o 7,9 %. Nejnižší nárůst zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru (o 0,6 %);
►v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 13,1 %. Největší nárůst zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti (o 266,2 %), a to zejména díky nízkým tržbám v roce 2020. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání vzrostly (o 20,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 6,3 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 5,1 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,7 %). Naopak meziroční pokles zaznamenaly agentury práce (o 17,3 %).
Vývoj v roce 2021
V roce 2021 tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně vzrostly o 7,2 %, bez očištění o 7,3 %. Oproti roku 2019 však klesly bez očištění o 5,2 %.
Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
v dopravě a skladování se tržby celoročně zvýšily o 13,0 %. Tržby letecké dopravy vzrostly meziročně o 43,8 %. Celkového růstu tržeb bylo dosaženo především díky vývoji ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby vzrostly o 21,2 %. Již třetím rokem v řadě se zvýšily tržby poštovním a kurýrním činnostem (nyní o 11,5 %). Pozemní a potrubní dopravě vzrostly tržby o 6,2 % a vodní dopravě o 2,0 %;
► v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 4,6 %. Růst tržeb byl zaznamenán ve stravování a pohostinství (o 5,1 %) i v ubytování (o 3,0 %);
► na růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 5,5 % se podílela všechna odvětví. V této sekci nejvíce vzrostly tržby filmovému a hudebnímu průmyslu (o 40,2 %). Již osmým rokem v řadě vzrostly tržby informačním činnostem (nyní o 7,8 %). Růst tržeb zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,6 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se zvýšily také vydavatelským činnostem (o 4,3 %), telekomunikačním činnostem (o 3,6 %) a tvorbě programů a vysílání (o 1,2 %);
v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 1,0 %. Růst zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 9,6 %). Naopak tržby v oblasti pronájmu nemovitostí klesly (o 1,2 %);
► profesní, vědecké a technické činnosti vykázaly růst tržeb o 5,0 %. Tržby se zvýšily v odvětví činností vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 11,0 %), reklamních agentur a průzkumu trhu (o 8,5 %), architektonických a inženýrských činností (o 7,6 %). Tržby za právní a účetnické činnosti vzrostly o 3,9 %. Pokles tržeb zaznamenaly pouze tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 7,1 %);
v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 7,7 %. V této sekci se tržby nejvíce zvýšily cestovním agenturám, kancelářím a jiným rezervačním a souvisejícím činnostem (o 57,9 %). Růst tržeb zaznamenaly rovněž administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (o 7,6 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,0 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,1 %). Agentury práce vzrostly o 0,6 %. Tržby bezpečnostních a pátracích agentur se meziročně snížily (o 0,2 %). (9.2.2022)