Tržby za nepotravinářské zboží klesly, za potraviny rostly

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu snížily reálně o 0,2 %, bez očištění o 0,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,9 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v říjnu reálně o 1,9 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 3,9 % a za pohonné hmoty o 8,8 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,2 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 0,2 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 0,2 % a za  pohonné hmoty o 10,4 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,3 %. Říjen 2020 měl o jeden pracovní den méně než říjen 2019.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 0,9 %. Tržby za nepotravinářské zboží klesly o 1,8 % a za pohonné hmoty o 11,6 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,9 %.
Říjnové výsledky ovlivnila opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada prodejen převážně nepotravinářského zboží uzavřena nebo měla omezený provoz. Pokles tržeb zaznamenaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 16,4 %), s potravinami (o 17,3 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 18,8 %) a s oděvy a obuví (o 36,5 %). Zájem spotřebitelů se soustředil především na nákupy prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (růst tržeb o 31,5 %). Růst tržeb vykázaly také prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 6,3 %), nespecializované prodejny s převahou potravin (o 5,3 %) a prodejny s výrobky pro domácnost (o 0,4 %).
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami oděvů a obuvi, potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly reálně meziměsíčně o 1,9 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 7,6 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 10,5 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 12,0 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 10,1 %. Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications. (7.12.2020)