Tržby za nepotravinářské zboží výrazně rostly díky omezení prodeje v roce 2020

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 11,7 %, bez očištění o 13,2 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v listopadu reálně o 1,0 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 5,9 % a za nepotravinářské zboží o 1,0 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,4 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 11,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 20,8 % a za pohonné hmoty o 7,4 %, naopak za potraviny klesly o 0,4 %. V listopadu 2021 bylo o jeden pracovní den více než v listopadu 2020.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 13,2 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 23,0 %, za pohonné hmoty o 8,8 %, naopak za potraviny klesly o 0,1 %.
Meziroční růst tržeb v maloobchodě byl ovlivněn nízkou srovnávací základnou v listopadu 2020. V meziročním srovnání se tržby zvýšily zejména specializovaným prodejnám s nepotravinářským zbožím, a to s oděvy a obuví (o 283,5 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 47,9 %), s výrobky pro domácnost (o 32,9 %), s kosmetickými a toaletními výrobky (o 20,7 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 19,6 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 7,2 %). Specializované prodejny s potravinami realizovaly tržby vyšší o 12,6 %, naopak nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby snížily o 0,7 %. Internetové obchody zaznamenaly meziroční růst tržeb o 0,6 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 107,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení, potravin a farmaceutického a zdravotnického zboží. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly reálně meziměsíčně o 2,9% a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 1,5 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 1,9 %, v tom za opravy motorových vozidel se zvýšily o 13,5 %, naopak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 0,8 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications. (13.1.2022)