Tužka

 

Až do novověku se užívalo olůvka (německy se říká t. podnes Bleistift). Nejstarší zmínka o t. je ve spisu švýc. historika K. Gesnera z r. 1565. Byla to tyčinka tuhy v dřevěném držátku. Tyčinky z tuhy plavené si dal patentovat r. 1794 J. Conté z Paříže. První patentní t. s posuvnou tuhou sestrojili r. 1822 J. Hawkins a S. Mordant.