TVEL dodal do Maďarska jaderné palivo pro výzkumný reaktor

Palivová společnost Rosatomu TVEL dodala jaderné palivo pro výzkumný reaktor BRR (Budapest Research Reactor) podle smlouvy s Centrem energetického výzkumu Maďarské akademie věd z roku 2019. Dodané palivové kazety VVR-M2 vyrobené v podniku NZCHK (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) budou reaktoru stačit k několikaletému provozu.
Reaktor BRR se využívá v základním i aplikovaném výzkumu v oblasti jaderné fyziky a materiálů, včetně výzkumných prací v rámci rozvoje maďarské jaderné energetiky. Jde o základní výzkumné zařízení budapešťského neutronového centra a využívá se ke studiu vlastností reaktorových materiálů a parametrů jaderného palivového cyklu.
Centrum energetického výzkumu hraje důležitou roli v podpoře provozu jaderné elektrárny Paks (jediná jaderná elektrárna v Maďarsku zajišťující zhruba 50 % výroby elektřiny v zemi). Konkrétně se zabývá otázkami radiačního stárnutí materiálů reaktorové nádoby, nakládání s radioaktivními odpady, uzavírání jaderného palivového cyklu, fyziky jaderných reaktorů a termomechanických vlastností jaderného paliva.
„Palivová společnost Rosatomu TVEL se pyšní mnohaletou úspěšnou spoluprací s maďarskou jadernou energetikou a výzkumem v celé řadě oblastí. Reaktor BRR zaujímá zvláštní místo v historii našich vztahů: už téměř přes 60 let je provozován s ruským jaderným palivem (pro srovnání první blok v Paksi byl spuštěn před 38 lety). Výstavba tohoto výzkumného reaktoru sehrála důležitou roli v budování silné tradice jaderné fyziky v Maďarsku, což je pro zemi s rozvinout jadernou energetikou naprosto zásadní. Maďarští odborníci se tradičně zapojují do všech projektů vývoje a testování jaderného paliva pro jaderné elektrárny, což se týká jak stávajících bloků VVER-440 v Paksi, tak nových bloků VVER-1200 v jaderné elektrárně Paks II,“ uvedl starší viceprezident TVELu pro prodej a mezinárodní obchod Oleg Grigorjev.
Reaktor BRR je jedním z nejstarších a nejvýkonnějších výzkumných reaktorů ve střední Evropě. Byl postaven podle sovětského projektu VVR a do provozu byl uveden v roce 1959. Několikrát prošel komplexní modernizací a po celou dobu je provozován s jaderným palivem ruské výroby. V roce 2012 přešel na nízkoobohacené palivo. Dne 1. září 2020 slaví Centrum energetického výzkumu své 70. výročí.
TVEL dodává palivo i pro české jaderné reaktory. Kromě Dukovan, které jsou celou dobu od svého spuštění provozovány s ruským jaderným palivem, zajišťuje palivo i pro Temelín. Na ruském palivu běží i české výzkumné reaktory v Řeži a školní reaktor v Praze. Poslední smlouva o dodávkách byla uzavřena v březnu 2020 a v letošním roce bude podle ní dodáno palivo pro reaktor LVR-15 v Centru výzkumu Řež. (17.9.2020)