U kontrolovaných hraček často chybí identifikace výrobce či dovozce

Česká obchodní inspekce provedla ve 3. čtvrtletí 2018 celkem 303 kontrol hraček určených pro děti do 14 let. Porušení právních předpisů zjistila ve 218 případech. Během této akce zkontrolovala 1 032 modelů hraček. U 686 modelů zjistila nedostatky a  335 modelů zakázala uvádět na trh. „U některých modelů hraček se dlouhodobě opakují stejné nedostatky. Hračkám chybí přesná identifikace či značka shody CE, není uveden jejich výrobce, případně ani dovozce do EU. Výrobky postrádají varovná upozornění, případně jsou tyto informace na hračkách uvedeny pouze cizojazyčně. Inspektoři ČOI se také často setkávají s tím, že u jednoho modelu hračky se kumuluje více administrativních závad,“ uvádí k výsledkům kontrol ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
Česká obchodní inspekce provedla ve 3. čtvrtletí 2018 kontroly zaměřené především na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.
V tomto období uskutečnila celkem 303 kontrol hraček určených pro děti do 14 let. Kontroly prováděla především u distributorů hraček (297 kontrol). Dále pak u dovozců do EU (5 kontrol) a jednoho výrobce. U 218 kontrol zjistila porušení právních předpisů. Porušení zákona č. 22/1997 Sb. bylo zjištěno při 180 kontrolách.
Zjištěné nedostatky
Inspektoři ČOI zkontrolovali 1 032 modelů hraček. Při kontrolách průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček, tj. zda jsou na hračce dostupné informace o výrobci či dovozci, a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení, např. piktogram nevhodné pro děti do tří let, inspektoři kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení.
Z celkového počtu 1032 zkontrolovaných modelů byly u 686 modelů zjištěny nedostatky (v některých případech se může jednat o kumulaci více administrativních závad u jednoho kontrolovaného modelu hračky):
  • ve 413 případech se jednalo o nedostatky při identifikaci výrobce hračky
  • ve 343 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce
  • ve 297 případech měl obchodník nedostatky v průvodní dokumentaci - zcela chybějící upozornění, instrukce či varování
  • ve 248 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci - chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce
  • ve 184 případech byly zjištěny nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem
Inspektoři ČOI v průběhu 3. čtvrtletí 2018 také vyhodnotili 4 nebezpečné hračky. Jedná se dětskou skládací koloběžku, noční lampičku „mimoň“, dětský deštník s píšťalkou a plastovou knížku se světlem „Belly Bear“. Provedené analýzy rizik u těchto hraček prokázaly vážné riziko možného poranění. Informace o výskytu těchto hraček na trhu byly zveřejněny v systému RAPEX a na webových stránkách ČOI www.coi.cz .
Uložená opatření a sankce
Česká obchodní inspekce uložila ve 3. čtvrtletí 2018 za porušení výše uvedených nedostatků (zákon č. 22/197 Sb.) celkem 227 pokut ve výši 1 980 000Kč a zakázala nabídku a prodej 335 modelů hraček. (8.1.2019)