U některých modelů hraček se stále opakují stejné nedostatky

Česká obchodní inspekce provedla ve 2. čtvrtletí 2018 kontroly požadavků, které výrobcům i distributorům hraček ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky. Ve sledovaném období uskutečnila 402 kontrol a ve 208 případech zjistila nedodržení tohoto zákona. „Zprávy z inspektorátů potvrzují, že situace na tuzemském trhu se významně nemění. U některých modelů hraček se stále opakují nedostatky převážně administrativního charakteru. Hračkám chybí přesná identifikace či značka shody CE, není uveden jejich výrobce, případně dovozce do EU. Výrobky postrádají varovná upozornění nebo jsou tyto informace na hračkách uvedeny pouze cizojazyčně,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.     
ČOI se ve 2. čtvrtletí 2018 zaměřila na dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. ČOI provedla celkem 402 kontrol u výrobců, dovozců do EU a distributorů hraček určených pro děti ve věku do 14 let. U 278 kontrol zjistila porušení právních předpisů, kdy ve 208 případech se porušení týkalo zákona č. 22/1997 Sb.
Zjištěné nedostatky 
 Inspektoři ČOI zkontrolovali 1 299 modelů hraček a u 744 modelů byly zjištěny nedostatky:                                                                                                                             
  • v 459 případech se jednalo o nedostatky při identifikaci výrobce hračky
  • v 371 případech to byly nedostatky v identifikaci dovozce hračky
  • v 345 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci, kde chyběla upozornění, instrukce či varování v českém jazyce 
  • v 308 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci, kde chyběla upozornění, instrukce či varování
  • v 219 případech inspektoři zjistili, že na hračkách nabízených k prodeji chybí povinné značení hraček značkou shody CE, byly zjištěny nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem
Inspektoři také zjistili, že prodej některých hraček byl zcela bez požadovaných informací.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v souvislosti s prodejem hraček uložila ve 2. čtvrtletí 2018 za porušení zákona č. 22/197 Sb., celkem 198 pokut ve výši 1 736 000 Kč a zakázala nabídku a prodej 379 modelů hraček. (15.10.2018)