U zavádění digitalizace v průmyslu nejsou klíčem IT pracovníci. Urychlit proces mohou i současná opatření proti koronaviru

O zavádění digitalizace v českých průmyslových firmách nejčastěji usilují dodavatelé některé z jednotlivých technologií. Podle odborníků by však podniky měly vyhledávat systémovější řešení. Kromě technologické stránky mají dbát i na to, aby digitalizaci svěřily správnému okruhu zaměstnanců. Nemusí se přitom jednat o IT specialisty. Zástupci firem také připouští, že proces digitalizace mohou uspíšit i současná opatření proti epidemii koronaviru. Podniky totiž více než kdy dříve řeší svoji agendu on-line a v budoucnu tyto postupy mohou dále rozšiřovat.
Ačkoliv bývají za lídry v zavádění digitalizace považovány především nadnárodní firmy, v posledních letech se tento pojem začíná spojovat i s tuzemskými, často středně velkými průmyslovými společnostmi. Pro takovou firmu je investice do komplexní digitalizace sice nákladnější, díky úzkému managementu se ovšem pro modernizaci může rozhodnout prakticky okamžitě. I samotné zavádění je pak rychlejší a jednodušší.
Častou překážkou, kterou firmy mohou řešit, je nedostatek know-how v této oblasti. Při zavádění digitalizace tak mohou využít celou řadu institucí, které jim s modernizací procesů mohou pomoci. Často bývají zmiňovány takzvané digitální a inovační huby, které se v jednotlivých regionech zabývají konkrétními oblastmi digitální transformace. Výrazným aktérem je v tomto směru také Národní centrum pro Průmysl 4.0, jež sdružuje odborníky z některých českých technických univerzit a firem. Zejména malé a střední podniky pak někdy využívají i pomoc regionálních inovačních center. Ta bývají často vázána na dotační programy, které ale podle odborníků často firmy odrazují svojí administrativní náročností.
Podle prezidenta Elektrotechnické asociace ČR Jiřího Holoubka se však ve většině případů snaží s digitalizací pomoci dodavatelé některé z jednotlivých technologií. „Z hlediska celé firmy a její koncepce to rozhodně není ideální,“ uvedl. Tuto skutečnost potvrzují i zástupci českých firem. „V minulosti jsme byli opakovaně oslovováni různými zájemci s návrhy o digitalizování některých procesů naší společnosti. Jednalo se pouze o dílčí záležitosti, které jsme odmítli. Preferujeme spíše koncepčnější řešení, které však vyžaduje delší čas,“ řekl generální ředitel společnosti Enbra Karel Vlach.
Podle odborníků však existují i další druhy pomoci. „V lepším případě je to odborná pomoc některého ze systémových integrátorů, zastřešujícího například systém řízení všech technologických zařízení i s vazbou na ekonomickou a obchodní agendu, bezpečnost práce a kybernetickou bezpečnost,“ doplnil Holoubek.
Experti také uvádějí, že velkým problémem u průmyslových firem bývá absence komplexnějšího plánu digitalizace. Společnosti tak často jednotlivé prvky realizují nahodile a nekoncepčně. „Nedostatek informací, ale také skutečných případových studií, na kterých si mohou ověřit, zda je navrhované řešení pro jejich firmu vhodné, vedou k určité nedůvěře či odsouvání rozhodnutí do budoucnosti,“ řekla Alena Nováková z CIIRC ČVUT.
IT oddělení nemusí být klíč, pomoci může i koronavirus
Technická a technologická stránka jsou přitom jen zlomkem z hlediska implementace digitalizace, neméně důležití jsou samotní zaměstnanci. „Jednou z nejčastějších chyb při práci s nimi je výlučná orientace na získávání nových zaměstnanců, přičemž soustavná práce s těmi stávajícími je ve firmách opomíjena,“ řekl Holoubek. Právě tito kmenoví pracovníci mohou podle něj sehrát při digitální transformaci firmy zásadní roli nejen tím, že ji budou akceptovat, ale hlavně tím, že se na ní budou aktivně podílet.
Podle zástupců tuzemských firem je také důležité, aby digitalizace procesů byla svěřena správným zaměstnancům. „Implementace takových opatření by neměla být řízená externě nebo na sílu, například IT specialisté mohou být pro tyto kroky nadšení, pro firmy to ale nemusí být vždy správná cesta. Snažíme se proto tyto činnosti směřovat především na naše technické oddělení, které se s prvky digitalizace ve větší či menší míře již nyní setkává,“ řekl generální ředitel společnosti Enbra Karel Vlach.
Jeho slova částečně potvrzuje i prezident Elektrotechnické asociace ČR. Častou chybou bývá podle něj svěření odpovědnosti za průběh digitální transformace firmy zaměstnancům z oblasti IT. Podstatně lepší volbou jsou v tomto směru například pracovníci zodpovědní za management kvality. „Tuto práci neudělá za firmu na klíč žádný odborník ani konzultant zvenčí. Ten může samozřejmě ukázat příklady dobrých praxí a poradit s jednotlivými etapami digitální transformace, ale to zásadní penzum práce musí odvést lidé z firmy,“ doplnil Holoubek.
Podle zástupců firem může nástup digitalizace výrazně ovlivnit i aktuální dění. Již nyní lze totiž pozorovat, jak se české firmy kvůli epidemii koronaviru snaží přizpůsobit nastalé situaci. „Prakticky veškerou komunikaci přesunují do on-line prostředí a lze předpokládat, že v budoucnu v tom mohou pokračovat a případně obohatit o digitalizaci procesů. My jsme takovém přístupu rozhodně naklonění,“ uzavřel Karel Vlach. (22.4.2020)