UBS Investor Sentiment: Bohatí lidé drží své akcie navzdory epidemii COVID-19

Bohatí investoři a vlastníci podniků zůstávají z dlouhodobého hlediska optimističtí, a to i přes ostrý pokles krátkodobé důvěry v důsledku epidemie koronaviru. To jsou závěry nového čtvrtletního průzkumu Investor Sentiment společnosti UBS, předního světového institucionálního správce majetku.
V tomto průzkumu, který v dubnu oslovil 4 108 bohatých investorů a podnikatelů na 14 trzích, uvedlo 70 % respondentů, že jsou optimisty ohledně dlouhodobého hospodářského výhledu pro svůj region, což prakticky nepředstavuje změnu oproti předchozímu průzkumu před třemi měsíci. Čtyřicet šest procent vyjádřilo optimismus v krátkodobém horizontu, což je pokles z 67 %.
Podíl investorů vyjadřujících optimismus ohledně krátkodobého vývoje se nejvýrazněji snížil v USA, a to z 68 % na 30 %, a nejméně v Evropě mimo Švýcarsko, konkrétně z 58 % na 50 %. V Asii klesl ze 71 % na 55 %; v Latinské Americe z 60 % na 49 %; a ve Švýcarsku ze 47 % na 28 %.
Celosvětově očekává 47 % investorů, že v příštích šesti měsících ponechají své investice na akciovém trhu ve stejné výši, zatímco 37 % plánuje investovat více. Kromě toho 23 % z nich věří, že právě teď je vhodný čas na nákup akcií, a dalších 61 % vidí příležitost ke koupi, pokud ceny akcií klesnou o dalších 5–20 %.
Obecně jsou vlastníci podniků také optimisty ohledně dlouhodobějšího vývoje a mají i nadále v plánu do svých firem investovat. Šedesát jedna procent z nich vidí budoucnost svých podniků optimisticky, oproti 73 % v předchozím průzkumu. Dvacet sedm procent plánuje najmout více pracovníků, ve srovnání se 17 % vlastníků podniků, kteří plánují zaměstnance propouštět. Rozdíl mezi těmi, kdo se chystali počet zaměstnanců zvýšit na jedné straně a snížit na druhé, byl největší v Latinské Americe (+22 procentních bodů) a nejnižší ve Švýcarsku (+2 procentní body).
Investoři i majitelé podniků uvedli jako svou největší obavu epidemii COVID-19. Konkrétně to bylo 57 % investorů a 60 % majitelů podniků z řad našich respondentů.
Paula Polito, viceprezidentka divize UBS Global Wealth Management, řekla: „Devadesát šest procent investorů po celém světě říká, že COVID-19 jejich životní styl ovlivnil. Většina z nich praktikuje sociální distancování, vyhýbá se davům a necestuje. Mají však odlišné názory na to, kdy nejhorší období krize skončí. Třetina z nich zmínila červen, třetina uvádí podzim, a třetina se domnívá, že až koncem roku nebo později.“
USA
Pouze 35 % amerických investorů je optimisty ohledně vývoje amerických akciích v příštích šesti měsících, oproti 64 % před třemi měsíci. Američtí investoři však výrazně věří, že právě nyní existuje dobrá příležitost nakupovat (33 % z nich). Čtyřicet procent amerických investorů si myslí, že nejhorší dopad pandemie COVID-19 pomine do konce června, přičemž dalších 28 % tipuje konec září.
Latinská Amerika
Čtyřicet dva procent latinskoamerických investorů plánuje v příštích šesti měsících více investovat – je to vyšší procento než celosvětový průměr (37 %). Čtyřicet sedm procent z nich se cítí optimisticky, pokud jde o místní akciový trh, což je druhé nejvyšší procento na světě, zatímco 42 % se domnívá, že nejhorší dopad COVID-19 skončí do konce června - nejvyšší procento respondentů ve srovnání s ostatními regiony.
Evropa
Čtyřicet šest procent evropských investorů se cítí optimisticky, pokud jde o evropské akcie, což je pokles z 57 %, ale 43 % plánuje investovat více – nejvyšší procento mezi regiony světa. Čtyřicet jedna procent z nich očekává, že nejhorší dopad bude pandemie COVID-19 mít do konce června, což je druhé nejvyšší procento respondentů v jednotlivých regionech světa.
Švýcarsko
Podobně jako jejich kolegové ve zbytku Evropy, švýcarští investoři jsou opatrnější. Třicet pět procent z nich plánuje v příštích šesti měsících více investovat, zatímco 30 % se domnívá, že nejhorší dopad pandemie COVID-19 by měl do konce června pominout, což je ve výsledcích našeho průzkumu pod celosvětovým průměrem. 
Asie
Padesát jedno procento asijských investorů vidí v šestiměsíčním výhledu růst akcií ve svém regionu - nejvyšší údaj ze všech sledovaných regionů. Osmdesát pět procent z nich uvedlo, že pandemie skončí buď do konce června, září nebo prosince, což je jedno z nejvyšších procent mezi našimi respondenty ve světě. (7.5.2020)